Uniformidad 2020-2021

Para el curso 2020-2021 la uniformidad del colegio será adquirida en:

Es neecario cita previa para poder ir a reservar los uniformes

Tabla de Precios

(Incluyen el IVA y son los mismos para todas las tallas)

MANDILON SIN BORDADO: 22 €
CON BORDADO: 24 €
SUDADERA 12 €
SUDADERA CON CREMALLERA 22 €
CHÁNDAL COMPLETO 43 €
CAMISETA CHÁNDAL 11 €
PANTALÓN CHÁNDAL 20 €
CHAQUETA CHÁNDAL 23 €
POLO BLANCO MANGA LARGASIN BORDAR: 9 €
BORDADO: 12 €
POLO BLANCO MANGA CORTASIN BORDAR: 6 €
BORDADO: 9 €
FALDA GRIS (SIN BORD.) 22 €
PANTALON GRIS LARGO (SIN BORD.) CON GOMA HASTA LA 8: 15 €
PANTALÓN GRIS CORTO (SIN BORD.) CON GOMA HASTA LA 8: 9 €

Convocatoria de bolsas para comedores escolares curso 2020/21

Fuente: https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/convocatoria-de-becas-para-comedores-escolares-curso-2020-21/suceso/1453733389656

Convocatoria para a solicitude de bolsas para comedores escolares de alumnado, que acuda a centros educativos sostidos, total ou parcialmente, con fondos públicos.

A quen vai dirixido?:

Ao alumnado dos centros de educación infantil e primaria (CEIP), dos institutos de ensino secundario (IES) e formación profesional e dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE), sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e presten o servizo de comedor, cando reúna os demais requisitos que esixe esta convocatoria.

Cando:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

En todo caso, se as circunstancias o requiren e para facilitar ao máximo o proceso de solicitude, propoñerase a ampliación do prazo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local, o que se informará oportunamente polos medios habituais.

Inscricións:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

Requisitos:

Presentar:

 • Solicitude debidamente cuberta
 • Anexo I debidamente cuberto
 • Anexo II debidamente cuberto
 • Anexo III debidamente cuberto
 • Anexo IV debidamente cuberto
 • Anexo V debidamente cuberto
 • Libro de Familia ou documento equivalente que acredite a filiación ou representación legal. Nos casos en que o pai ou a nai non convivan, copia da sentenza ou convenio regulador que conteña as medidas paterno-filiais aprobadas xudicialmente.
 • Certificado escolar, ou copia da matrícula ou folla de solicitude da matrícula.
 • Igualmente no caso de opoñerse á consulta deberanse achegar coa solicitude os documentos sinalados na base 10.2 da convocatoria.
 • O propio modelo normalizado de solicitude contén un apartado específico onde as persoas interesadas poderán alegar outras circunstancias valorables para a concesión da bolsa de comedor. Estas circunstancias débense achegar cos documentos que as proben, e que están enumerados na base 10.3 da convocatoria.

Páxina web:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/20/2020_0000002109.pdf

Organizador:

Concello da Coruña

Documentos:

solicitude (116 KB)

Anexos (62 KB)

Documentos relacionados

Noticias relacionadas

Devolución y recogida de libros 3, 4, 5 y 6 de primaria

Os dejamos aquí la información publicada en la web del cole para la devolución y recogida de material de los niños de primaria

Devolución por parte do alumnado dos libros de préstamo do curso actual.

Alumnado de 6º EPLuns 8 de xuñoDe 10:00 h a 13:00 h
Alumnado de 5º EPMartes 9 de xuñoDe 10:00 h a 13:00 h
Alumnado de 4º EPMércores 10 de xuñoDe 10:00 h a 13:00 h
Alumnado de 3º EPXoves 11 de xuñoDe 10:00 h a 13:00 h

Recollida de libros e material propiedade do alumnado.

Alumnado de 6º EPLuns 15 de xuñoDe 10:00 h a 13:00 h
Alumnado de 5º EPMartes 16 de xuñoDe 10:00 h a 13:00 h
Alumnado de 4º EPMércores 17 de xuñoDe 10:00 h a 13:00 h
Alumnado de 3º EPXoves 18 de xuñoDe 10:00 h a 13:00 h

Entrega de orla 6º EP , venres 19 de xuño, de 10:00h a 12:00h

O alumnado que non veña a recoller os seus libros na data asignada, entendarase que o deixa para  axuda ao fondo de  libros.

Xaque ao Virus: Orla, medaia e diploma…

TODOS OS NENOS E NENAS PARTICIPANTES DO XOGO «XAQUE AO VIRUS», E QUE OS SEUS NOMES APARECEN NESTA ORLA PODERÁN RECOLLER O SEU DIPLOMA, MEDAIA E ESTA MESMA ORLA O…1, 2 e 3 de Xuño no Forum Metropolitano de 16:00 a 18:00 h.

E aínda que os educador@s non serán os que farán esta entrega, queren agradecerlles a todas as familias do CEIP SAL LENCE, a súa gran participación e agarimo durante estos dous meses no blog.

É importante saber:

Como o Fórum Metropolitano aínda non está aberto ao público, na entrada deberedes identificarvos cos vosos datos sendo obligatorio o uso de mascarilla.

Lembrade:

1, 2 e 3 de XUÑO NO FORUM METROPOLITANO DE 16:00 A 18:00 h.
Grazas!

Fuente: https://fapassallence.blogspot.com/2020/05/importante.html

Campamentos de verán 2020 (Concello da Coruña)

O Concello da Coruña, ante a demanda da cidadanía, reforza con 7.475 prazas en distintos espazos da cidade a súa oferta de campamentos para que as familias concilien mellor. Música, deporte, ciencia…

As persoas interesadas poderán formalizar a preinscrición de forma telemática do 27 ao 29 de maio. Formaranse grupos dun máximo de 15 participantes e terán preferencia as e os nenos empadroados no concello e con pais e nais traballando ou teletraballando, tamén as familias monoparentais.

Benestar Social, o Consorcio para a Promoción da Música, Deportes, Educación, IMCE, Museos Científicos e OMIC ofrecerán actividades motivadoras para que as cativas e cativos e mocidade de 4 a 17 anos pasen as vacacións aprendendo e xogando á vez.

Educación-Federación de APAS

Con Cilia no cole: O programa de conciliación no verán da Federación de ANPAS de centros públicos da Coruña (22/05/2020)

Fórum Metropolitano e Centro Ágora

Campamentos Urbanos Verán 2020 (Dende o 22/06/2020 ata o 29/08/2020. Inscricións dende o 27/05/2020 ata o 29/05/2020) Fórum Metropolitano e Centro Ágora

Museos científicos

Campamentos (Dende o 22/06/2020 ata o 26/07/2020)

Deportes

Inscrición en campamentos deportivos municipais urbanos

Con Cilia no cole: O programa de conciliación no verán da Federación de ANPAS de centros públicos da Coruña

Esta proposta é semellante aos Campacoles de edicións anteriores, para as familias que xustifiquen a necesidade de conciliar

A Federación Provincial de ANPAS, conxuntamente co Concello da Coruña, co fin de dar resposta ás necesidades de conciliación das familias, oferta unha proposta de actividades multidisciplinares para este período vacacional. A estrutura é semellante aos Campacoles de edicións anteriores, pero neste caso exclusivamente para as familias (ambos proxenitores ou familias monoparentais) que xustifiquen a necesidade de conciliar, xa que este é o eixo principal desta proposta.

Toda a información de Con Cilia no cole

​Tríptico de información Con Cilia no cole : datas, horarios e servizos, prazos de inscrición, cotas…

A inscrición realízase a través deste Formulario de inscrición

Consulta toda a oferta municipal de Campamentos de Verán 2020.

https://www.coruna.gal/educacion/gl/programas/actualidade/ultimas-novas/detalle-noticia/con-cilia-no-cole-o-programa-de-conciliacion-no-veran-da-federacion-de-anpas-de-centros-publicos-da/suceso/1453730972188

Así responde aos retos de Xaque ao virus o alumnado do CEIP Sal Lence

Noa e Mateo do CEIP Sal Lence gravaron estes vídeos como resposta ao reto 6 do Xaque ao virus. O reto consistía en crear unha pequena obra utilizando como monicreques elementos que tivesen na casa. O resultado non deixa indiferente a ninguén. Así son as respostas de Noa e de Mateo.

Sorpresa das/os educadoras/es

Para lles dar as grazas ás familias pola súa participación nos retos de Xaque ao virus, o persoal educador do Sal Lence prepararon unha sorpresa para o alumnado: unha canción dedicada por Paco Nogueiras.

https://www.coruna.gal/educacion/gl/programas/actualidade/ultimas-novas/detalle-noticia/asi-responde-aos-retos-de-xaque-ao-virus-o-alumnado-do-ceip-sal-lence/suceso/1453724623879

Fondo solidario de libros e axudas para libros e material escolar

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

¿A quen vai dirixido?

Aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir:

 • Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP), e en 1º, 2º, 3º e 4º de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO).
 • Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde.
 • Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

Presentación

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ( 20 de maio ) e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído.

Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Recollida de material do alumnado.

O alumnado de Infantil de 3 anos que desexe recoller o seu material pode facelo o martes 12 de maio de 10:00 h a 13:00h 

O alumnado de Infantil de 4 anos que desexe recoller o seu material pode facelo o mércores 13 de maio de 10:00 h a 13:00h .

O alumnado de Infantil de 5 anos que desexe recoller o seu material pode facelo o xoves 14 de maio de 10:00 h a 13:00h.

O alumnado de 1º E. Primaria que desexe recoller o seu material pode facelo o venres 15 de maio de 10:00 h a 13:00h .

O alumnado de 2º E. Primaria que desexe recoller o seu material pode facelo o luns 18 de maio de 10:00 h a 13:00h

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/

Admisión de alumnado curso 2020/2021 y otros trámites de secretaría

A partir del lunes 11/05 la secretaría del colegio abrirá en el horario de 10:00 a 12:00.

El período de admisión esta abierto del lunes 11/05 al lunes 18/05.

Este horario es exclusivamente para temas relacionados con la secretaría. El colegio informará más adelante la forma en la cual se pueda pasar recoger el material que los niños tienen en el cole.