Calendario Escolar 2019-2020

2019
L M M X V S D   L M M X V S D   L M M X V S D   L M M X V S D
SETEMBRO   Outubro   Novembro   Decembro
            1     1 2 3 4 5 6 3         1 2 3               1
2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
30                                               30 31          
2020
L M M X V S D   L M M X V S D   L M M X V S D   L M M X V S D
Xaneiro   Febreiro   MARZO   Abril
    1 2 3 4 5             1 2               1       1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
                                30 31                          
             
MAiO   XUñO          
        1 2 3   1 2 3 4 5 6 7                                
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14                                
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21                                
18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28                                
25 26 27 28 29 30 31   29 30                                          
Setembro 2, 3, 4, 5 Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria do curso 2018/2019.
11 Comezo das clases no 2.º ciclo de educación infantil, educación especial e educación primaria.
16 Comezo das clases na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial.
Outubro 31 Día non lectivo. Día do Ensino
Novembro 1 Día non lectivo. Día de Todos os Santos.
Decembro 6 Día non lectivo. Día da Constitución.
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 Vacacións de Nadal.
Xaneiro 1, 2, 3, 6, 7
Febreiro 24, 25, 26 Vacacións de Entroido.
Marzo 19 Día non lectivo. Día de San Xosé.
Abril 6, 7, 8, 9, 10, 13 Vacacións de Semana Santa.
Maio 1 Día non lectivo. Día da Festa do Traballo.
Xuño 15, 16, 17, 18, 19 Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria de 2º bacharelato.
19 Remate das clases no 2.º ciclo de educación infantil, educación especial, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.