Renovación del último trimestre de POE

Os informamos que del 7 al 15 de Marzo se debe realizar el abono de renovación del tercer trimestre del POE.

POE CUOTA TRIMESTRAL
MODALIDAD COMPLETA 5 DÍAS 30,00 €
MODALIDAD PARCIAL 1 DÍA 10,00 €
2 DÍAS 15,00 €
3 DÍAS 20,00 €
4 DÍAS 25,00 €

 Para la renovación sólo debéis hacer el ingreso del importe correspondiente en la cuenta del ANPA: ES77 2080 0057 56 30 4001 0824

Especificando en el concepto:

POE + Apellidos y nombre del niño

Una vez realizada la transferencia debéis notificarlo al ANPA; bien por correo electrónico (apasallence@gmail.com), o bien dejando el resguardo (original o copia) en el buzón del ANPA.

En el caso de querer cambiarlos de días (aumentar, disminuir o dar de baja), debéis cubrir un nuevo boletín.

Acitivades para Semana Santa en el Centro Cívico de San Diego

Informamos da actividade que realizarase durante os luns, martes e mércores de Semana Santa nos Centros Cívicos Municipais do Concello da Coruña e polo tanto no Centro Cívico Municipal de San Diego onde o horario da actividade e de 10.00 a 13.30 horas

RECUNCHO  DO XOGO EN SEMANA SANTA, 2018-CENTROS CÍVICOS MUNICIPAIS

Actividades lúdicas para nenos e nenas de 4 a 12 anos, que se realizarán nos centros cívicos municipais durante os días 26, 27 e 28 de marzo de 2018.

Horarios de Recuncho do xogo:

Horario xeral: de 10:00 a 13.30 h. Nos Centros Cívicos de Artesanos, Labañou e Novoboandanza, Palavea, Cidade Vella, Santa Margarita, Pescadores, San Diego, Eirís, Sagrada Familia, Elviña e A Silva

Horario ampliado: de 9.00 a 14.30 h. O horario ampliado so se realizará nos centros de Castrillón, Mesoiro, Monelos, Monte Alto, Mallos e Rosales.

Precio público da Actividade

 • Horario xeral: 7 €
 • Horario ampliado: 11 €
   
  Preinscrición: 3, 5 e 6 de marzo (sábado, luns e martes)

Horario preinscrición: de 11:00 a 13:00 h e de 17:00 a 20:00 h

Sorteo: 6 de marzo  ás 20:15 h, en cada centro cívico.
Exposición pública de listados de admitidos/as e de reservas: o día 19 de marzo

Inscrición: 20, 21 e 22 de marzo  no mesmo horario que a preinscripción.

Para nenos e nenas con necesidades educativas especiais ou discapacidade , en grao que non lles impida participar nas actividades co grupo, ofertaráse dez prazas nesta actividade

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

Antes do 1 de marzo publicanse os postos escolares vacantes en cada centro  docente e do 1 ao 20 de marzo será o prazo de presentación da solicitude de admisión, no centro que se solicite praza en primeiro lugar ou a través da aplicación «admisionalumnado» https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

Dacordo coa Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos, que establece os trámites de procedemento, o calendario de prazos para a súa tramitación, a forma de valorar os criterios xerais de admisión  e a Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1/02/17) http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_gl.pdf , pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013; débese ter en conta a seguinte información:

 • As prazas vacantes e reserva para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, publicaranse xunto cos postos escolares vacantes antes de 1 de marzo, en cada centro educativo conforme ás propostas da dirección dos centros públicos e da titularidade dos centros privados e concertados.
 • O proceso de presentación das solicitudes de admisión abrangue do 1 ao 20 de marzo de 2017, ambos incluídos.
 • A solicitude débese presentar no centro no que se solicite praza en primeiro lugar ou a través da aplicación «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) co formulario normalizado (ED550A) –que se publica como anexo I da orde do 25 de xaneiro de 2017- e que será facilitado gratuitamente nos centros docentes e estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia http://www.xunta.es/portada e na páxina web da Consellería de Educación  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113
 • Só pode presentar unha única solicitude, na que poderase facer constar unha relación de ata 5 centros mais por orde de preferencia. A renuncia á solicitude rexistrada nun centro só se admitirá ata o último día do prazo de presentación de solicitudes, mediante a presentación dunha nova indicando expresamente por escrito que quedan sen efecto a/s presentada/s con anterioridade.
 • O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.
 • Toda a documentación a presentar terá que ser orixinal ou copia cotexada.

 O MAPA DAS ZONAS DE INFLUENCIA dos centros docentes públicos e privados concertados do municipio para o curso 2018/2019 non tivo modificacións respecto ao curso pasado.

Ademais da nosa web www.edu.coruna.es (no banner de “Escolarización”) e www.coruna.gal/educacion , o mapa tamén se pode consultar nas oficinas de rexistro do concello (María Pita, Fórum, Ágora e Mesoiro), nas bibliotecas municipais, no Centro Municipal de Información Xuvenil e no Servizo Municipal de Educación.

 As familias con  fillos ou fillas nados no ano 2015 empadroados/as no noso Concello recibirán no seu domicilio a seguinte DOCUMENTACIÓN:

 • unha carta do alcalde
 • o certificado de empadroamento
 • información sobre o proceso de admisión (que achego)
 • un directorio dos centros educativos públicos e concertados da cidade (que achego).

 PARA MÁIS INFORMACIÓN E CONSULTA DE DÚBIDAS:

Servizo Territorial de Inspección Educativa no Edificio administrativo de Monelos, Pza. Luís Seoane, s/n.  Teléfonos:  981 184 797 /  981 184 787 / 981 184 778 e mdb@edu.xunta.es

Pode consultar toda a información relacionada coa escolarización do curso 2018/2019  no apartado de “Escolarización” da web educativa municipal www.edu.coruna.es

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. CURSO 2018/2019

Con motivo da apertura o próximo 1 de marzo do prazo de presentación das solicitudes de admisión do alumnado nas diferentes etapas educativas impartidas nos centros docentes sostidos con fondos públicos informámolo/a dos seguintes aspectos:

I.      REFERENCIAS LEGAIS:

Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26/12/2012), polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • Orde do 12 de marzo del 2013 (DOG 15/03/2013), pola que se desenvolve o citado Decreto.
 • Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1/02/17), pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.
 • Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia.
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

II.     O MAPA DAS ZONAS DE INFLUENCIA

dos centros docentes públicos e privados concertados do municipio para o curso 2018/2019 non tivo modificacións respecto ao curso pasado (se precisan algún exemplar poden solicitalo en educacion@coruna.es).

O mapa tamén se pode consultar nas oficinas de rexistro do concello (María Pita, Fórum, Ágora e Mesoiro), nas bibliotecas municipais, no Centro Municipal de Información Xuvenil e nas páxinas web do concello: www.edu.coruna.es e www.coruna.gal/educacion

III. As familias

con  fillos ou fillas nacidos no ano 2015 empadroados/as no noso concello recibirán no seu domicilio a seguinte DOCUMENTACIÓN:

 • unha carta do alcalde
 • o certificado de empadroamento
 • información sobre o proceso de admisión (que se achega)
 • un directorio dos centros educativos públicos e concertados da cidade(que se achega).

Cambio de página Web

La dirección de la web del ANPA Os Castros del CEIP Sal Lence cambia. La anterior dirección

https://apasallence.alfamen.com/

pasa ahora a ser

https://apasallence.alfamen.com/

Las publicaciones seguirán actualizandose en los perfiles nuestras redes sociales:

https://www.facebook.com/apasallence/

https://twitter.com/apasallence

 

Cambio en el menú del jueves 15/02/2018

Jardanay nos informa de un cambio en el menú: Para la vuelta de la festividad de carnaval, Jueves 15, se ha procedido a un cambio en el menú. Los niños y niñas disfrutaran del siguiente menú:

 •  1º Plato: Crema de Verduras
 • 2º Plato: Pescadilla a la romana con judías al horno
 • Postre: Fruta

No habrá Teatro el viernes 09/02/2018; solo POE

Os informamos que con motivo de la fiesta de carnaval de mañana viernes 09/02/2017, no se llevarán a cabo la actividad de Teatro, solo habrá POE.

Los alumnos del POE acudirán a la fiesta; el resto de alumnos que asistan deberán hacerlo en compañía de un adulto

Cambio en el menú del viernes 09/02/2018

Jardanay nos informa  de un cambio en el menú de los niños para mañana Viernes 9 de Febrero. El cambio solo afecta al primer plato, por lo que los niños y niñas podrán disfrutar del siguiente menú:

 • 1º Plato: Pasta con tomate
 • 2º Plato: Merluza rebozada con ensalada de lechuga y tomate
 • Postre: Yogur

Actividades disponibles en Centro Cívico de San Diego

Nos informan que el Centro Cívico Municipal de San Diego dispone de plazas libres en las sigueintes activiades:


APOYO ESCOLAR 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. ( GRATUITA)

MARTES Y JUEVES DE 16.30 A 17.30 HORAS


APOYO ESCOLAR DE 5º Y 6º DE EDUCACION PRIMARIA. ( GRATUITA)

MARTES Y JUEVES DE 17.30 A 18.30 HORAS


APOYO ESCOLAR DE 1º Y 2º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). ( GRATUITA)

LUNES Y JUEVES DE 16.30 A 18.00 HORAS


APOYO ESCOLAR DE 3º Y 4º  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). ( GRATUITA)

LUNES Y JUEVES DE 18.00 A 19.30 HORAS


INGLÉS EN EL TEATRO ( 6 A 12 AÑOS). COSTE: 7€

MARTES DE 19.30 A 20.30 HORAS


PARA PARTICIPAR: Acudir al Centro Cívico Municipal de San Diego para rellenar la solicitud y presentarla.

 

Centro Cívico Municipal de San Diego

Calle Alberto García Ferreiro S/N – Parque de San Diego  (al lado del Complejo Deportivo Municipal de San Diego)

15006 A Coruña

981184368

ccsandiego@coruna.es

Fiesta Carnaval viernes 09/02/2018

OS RECORDAMOS QUE ESTE VIERNES 09/02/2018 CELEBRAREMOS LA FIESTA DE CARNAVAL, DE 16:00 A 18:00. OS ESPERAMOS A TOD@S

El acceso es por la puerta principal del patio de columnas (la que está abierta por las mañanas) .Los niños podrán disfrutar de una merienda gratuita durante la fiesta.

Además, al final de la fiesta realizaremos el habitual sorteo y contaremos con los siguientes premisos:

 • 1 cesta con productos típicos de carnaval
 • 2 balones oficiales del Deportivo La Coruña firmada por toda la plantilla de jugadores.
 • 1 juego de mesa

El precio de la rifa es de 1€ (sólo se venderán en la fiesta)