Información Programa Summer Talk 2022

SUMMER TALK 

DESCRICIÓN

Programa de actividades de dinamización para a mellora da expresión e  comprensión oral da lingua inglesa.

As actividades realizaranse a través de propostas lúdicas de carácter multidisciplinar, combinando aulas, recintos ao cuberto e ao aire libre, para potenciar o desenvolvemento da capacidade de escoita comprensiva e a expresión oral en inglés.

Os contidos definiranse atendendo tanto aos correspondentes ao nivel educativo do alumnado como aos demandados na parte oral dos principais exames de nivel Starters, Movers, B1 y B2. 

Usaranse diferentes ferramentas atractivas tendo en conta as idades dos participantes e os seus intereses: música, teatro, cine, deporte, literatura, audiovisuais…, adaptadas ao seu contexto diario, empregando tanto medios materiais como dixitais. 

En cada quenda, un dos días adicarase a unha saída a pé, dentro do horario da actividade.

DESTINATARIOS

Escolares matriculados nos cursos 4º a 6º Primaria e 1º a 4º ESO en centros públicos do Concello da Coruña no actual curso 21/22.

SEDES

 • 4º a 6º EP:
 • CEIP María Barbeito
 • CEIP San Francisco Xabier
 • ESO: IES Menéndez Pidal

PRAZAS

15 prazas por grupo e quenda en E. Primaria, 15 prazas por grupo e quenda na ESO.

QUENDAS

 • 1ª Quenda: do 27/6 a 1/7
 • 2ª Quenda: do 4/7 ao 8/7
 • 3ª Quenda: do 11/7 ao 15/7
 • 4ª Quenda: do 18/7 ao 22/7
 • 5ª Quenda: do 26/7 ao 29/7

HORARIO

 De 10:00 h. a  14:00 h.

GRUPOS

 • 4º-5º-6º E.PRIMARIA
 • 1º – 2º ESO
 • 3º – 4º ESO

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

A adxudicación de prazas farase por orde de inscrición, seguindo estes criterios de preferencia: 

1º. O primeiro día de inscrición, os escolares matriculados no centro sede. 

2º. O segundo e seguintes días de inscrición, os usuarios das actividades extraescolares da FANPA no curso 21/22, con independencia do centro orixe. A continuación o resto de solicitantes da actividade.

COTA

 • 20 €por escolar e quenda(*)
 • 4€ por seguro de accidentes(**)

*Estarán exentos da  cota os escolares que cumpran os requisitos de participación e fosen beneficiarios de beca comedor neste curso 2021/22.

**Estarán exentos do pago do seguro de accidentes aqueles solicitantes matriculados en calquera programa ofertado pola Federación de ANPAS no curso 2021/22 (“Cóxegas”, “Deporte no Centro”, “Arte e Cultura no Centro”, “English Lab” ou “On Parle”).

INSCRICIÓN

Preinscrición: 23, 24 e 25 de maio de 2022 na seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones

MÁIS INFORMACIÓN

Participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar. Curso 2022/2023

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 • A solicitude será única para todos os fillos  que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. 
 • Dito formulario tamén se pode recoller e entregar, na Conserxería do centro.
 • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o  19/05/2022 e rematará o 22/06/2022 (ambos incluídos).

Mas inforamción en:

https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69002/xunta-abre-plazo-para-que-las-familias-soliciten-ayudas-para-libros-material?langId=es_ES

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&anno=2022&numpub=1&lang=gl

Inscripciones Campacoles verano 2022

PRAZOS

Preinscrición: 23, 24 e 25 de maio de 2022 na seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones

Listaxe de admitidos: 1 de xuño de 2022. (Publicarase na web municipal, no 010 e na web www.fedapascoruna.org )

Inscrición e abono: 8, 9 e 10 de xuño de 2022.

Xestión da listaxe de agarda: do 16 ao 21 de xuño de 2022

CENTROS SEDE

 • CEIP Alborada
 • CEIP Anxo da Garda
 • CEIP Curros Enríquez
 • CEIP Juan Fernández Latorre
 • CEIP María Barbeito
 • CEIP San Pedro de Visma
 • CEIP Wenceslao Fernández Flórez

PRAZAS

45 prazas por sede (tres grupos).

A ratio mínima para levar a cabo o campacole será de 15 escolares por sede, e de 10 escolares para os servizos de madrugadores e comedor.

COTAS POR PARTICIPANTE E QUENDA:

 • CAMPACOLE: 20€.(*)
 • MADRUGADORES SEN ALMORZO: 10€.
 • MADRUGADORES CON ALMORZO: 17€.
 • COMEDOR: 25€.
 • SEGURO DE ACCIDENTES 4€ (**)

*Estarán exentos da cota de campacole (de 10:00 a 14:00h.) os escolares que cumpran os requisitos de participación e fosen beneficiarios de beca comedor neste curso 21/22.

**Estarán exentos do pago do seguro de accidentes aqueles solicitantes matriculados en calquera programa ofertado pola Federación de ANPAS no curso 2021/22 (“Cóxegas”, “Deporte no Centro”, “Arte e Cultura no Centro”, “English Lab” ou “On Parle”).

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

A adxudicación de prazas farase por orde de inscrición, tendo preferencia dentro dese criterio xeral:

1º. O primeiro día de inscrición, os escolares matriculados no centro sede no que solicitan a/s quenda/s.

2º. O segundo e demais días de inscrición, os usuarios de calquera das actividades extraescolares da Federación Provincial no curso 21/22, con independencia do CEIP no que estean matriculados. A continuación o resto de solicitantes da actividade.

QUENDAS                                                                 

 • Quenda 1: Do 27 de xuño ao 1 de xullo.
 • Quenda 2: Do ​4 ao 8 de xullo.
 • Quenda 3: Do 11 ao 15 de xullo.
 • Quenda 4: do 18 ao 22 de xullo.
 • Quenda 5: do 26 ao 29 de xullo.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 • Madrugadores: de 8:30 a 10:00h.
 • Comedor: de 14:00 a 15:30h. (con posibilidade de saída ás 15:00h. salvo o día da saída que será ás 15.30h).
 • Contemplarase a media mañá unha parada entre as 11:00 e 11:20 h., aproximadamente, para tomar unha pequena merenda que os escolares poderán levar da casa.

Toda la información esta diponible en el sigiente enlace:

https://www.coruna.gal/educacion/es/plan-coruna-educa/detalle-programa/campacoles-2021-2022/contenido/1453765513863?argIdioma=es

Inscripciones COXEGAS junio 2022

Estimada comunidad de padres:

Las actividades extraescolares que se imparten en el cole en el horario de 16:00 a 18:00 finalizarán el próximo 31 de mayo.

Del 01 al 22 de junio se ofertará el programa de conciliación CÓXEGAS en el mismo horario, para lo cual deberán formalizar la inscripción:

 • Plazo de inscripción: del 03 al 09 de mayo en www.fedapascoruna.org/inscripciones.
 • Costo del programa: 15 €/participante (además de 4€ de seguro de accidentes para los escolares que no hayan participado en ninguna de las actividades gestionadas por la Federación a lo largo del curso).
 • Se debe lograr una ratio mínima de 10 escolares.

Cambio en el menú de comedro: miércoles 27/04/2022

Os dejamos a continaución una correo recibido de JArdanay sobre un cambio de menú para mañana.

Buenas tardes,

Queremos comunicarles que este miércoles 27 de Abril tenemos que realizar un cambio puntal en el segundo plato del menú previsto sustituyendo los lomitos de borriquete por merluza.

La elaboración y la guarnición se mantienen sin cambios.

Este cambio también afecta a las dietas para alergias/intolerancias alimentarias.

El menú general queda de la siguiente forma:

Primer plato: Ensalada italiana.

Segundo plato: Merluza a la romana con patata y zanahoria al horno.

Postre: fruta

Al tratarse de pescado fresco, en ocasiones las capturas pueden verse mermadas como ha ocurrido en este caso.

Lamentamos las molestias ocasionadas

Un saludo.

Reserva orla grupal 6º de primaria.

Orla del grupo 6A y orla del grupo 6B: Como todos los años, el ANPA regalará las orlas a todos los niños se sexto de primaria, Será un modelo por grupo; uno para 6A y otro para 6B, con las fotos de 3 años y de 11años.

Orla grupal de todo 6: Al igual que el año pasado, se elabora a mayores una orla de toda la promoción, sólo con las fotos de 11 años, que el ANPA regalará a las familias socias. Para las familias que no son socias, esta orla tendrá un coste de 10€.

Es esta última orla (la grupal) la que debe encargarse, indistintamente si se es socio del ANPA o no; los interesados deben cubrir el siguiente formulario.

Hay plazo hasta el 08/05/2022 para hacer la reserva

https://forms.gle/BecTPupE9MWfCTmm8

Importante:

 • En las orlas sólo parecen los niños que cuentan con una autorización de imagen.
 • La primera orla es para todos los niños, sean socios del ANPA o no.
 • La orla grupal es gratis para los socios del ANPA; los no socios que estén interesados deben abonar 10 €.

Asamblea General Extraordinaria 20/04/2022

Os recordamos que para el próximo miércoles 20/04/2022 La junta del ANPA del CEIP Sal Lence convoca una asamblea general extraordinaria:

 • Hora: 1ª Convocatoria: 18:10 2ª Convocatoria: 18:40
 • Lugar: Patio de columnas(entrada principal) del colegio.

El pasado miércoles 23/03/2022 celebró una asamblea convocada el 08/03/2022, cerrando los siguientes acuerdos:

 • Aprobación de las cuentas del curso anterior y previsión de gastos del curso presente.
 • Donación del ANPA para la construcción de la pasarela.
 • Donación del ANPA para el banco del libro del colegio.
 • Si las medidas COVID lo permiten y se forma una nueva junta, se acuerda celebrar la fiesta de fin de curso.

Respecto de la formación de la nueva junta, los 5 asistentes no fueron suficientes para formarla, siendo que se proponen 2 personas y son necesarias 7.

Es por tanto que se convoca esta nueva asamblea, con el propósito de conseguir los miembros que faltarían para formar la nueva junta

Matrícula vindeiro curso 2022/23: LISTAXE PROVISIONA

Os dejamos una información publicada en la web del colegio:


Todos os alumnos/as que presentaron as solicitudes de admisión de matricula para o vindeiro curso 2022-2023 ESTÁN ADMITIDOS na listaxe provisional.

As listaxes definitivas publicaranse no mes de maio.

O prazo para a formalización de matricula do alumnado admitido na lista definitiva (tanto de infantil como de primaria) será do 20 ao 30 de xuño. Se remata o prazo sen facer a formalización perderán a reserva de praza.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1199

Elección de la nueva junta del ANPA para el curso escolar 2022-2023.

Estimada comunidad de padres.

La actual junta directiva del ANPA asumió sus funciones al inicio del curso 2017-2018. Lo hemos hecho con mucho cariño y lo mejor que hemos podido, pero creemos que nuestro ciclo llega a su fin y daremos el testigo a una nueva junta.

En nuestros comienzos aprendimos a base de ensayos y errores; como padres inexpertos no sabíamos nada sobre la gestión de un ANPA y empezamos desde cero.

Queremos evitar que esto vuelva suceder, ofreciendo la oportunidad de que la nueva junta trabaje desde ahora juntamente con la actual, pudiendo hacer así una transición para el curso 2022-2023 mucho más sencilla de la que tuvimos nosotros.

Es por tanto que se convoca a una asamblea de socios el próximo miércoles 23 de marzo a las 18:10, en el patio de columnas del colegio. En dicha reunión trataremos lo siguiente

 • Propuesta de colaboración económica para ayudar al colegio en la construcción de una pasarela techada entre la biblioteca y la pista techada en el patio exterior.
 • Propuesta de realización de fiesta de fin de curso.
 • Selección de los nuevos integrantes de junta directiva entre los asistentes (los interesados podéis pedir más información enviándonos un correo electrónico)

Adjuntamos la circular que se repartirá en la mochila de los niños.