CURSO 2021/22: ENTRADAS E SAÍDAS

Os dejamos aqui la información que se acaba de publicar en la web del colegio:

Fuente https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1167

O xoves día 9 de setembro terá lugar o comezo de curso.

Entrada e saída por rúa Buenavista.

(Excepto madrugadores , por porta principal de avenida de Oza)

4º de Educación Infantil (3 anos)

Período de adaptación. Pódese optar:

 • xornada completa de 9:10 h a 13:50h
 • xornada adaptación de : 12:05 h a 13:50 h

5º de Educación Infantil (4 anos): de 9:05 a 13:45 horas.

6º de Educación Infantil (5 anos): de 9:00 a 13:45 horas.

1º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:50 horas.

2º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:55 horas.

Entrada e saída por Avenida de Oza

de Educación Primaria: de 9:00 a 13:55 horas.

 Entrada e saída pola porta principal.

4º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:50 horas.

 Entrada e saída pola porta principal.

5º de Educación Primaria: de 9:00 a 14:00 horas. 

Entrada e saída pola porta secundaria (con escaleiras).

6º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:55 horas.

Entrada e saída pola porta secundaria (con escaleiras).

ED. INFANTIL: Reunións principio de curso 21/22 coas familias.

As reunións de principio de curso para as familias do alumnado de ed. infantil terán lugar no patio interior do centro (entrada pola Avda. de Oza) nas seguintes datas e horas:

4º Ed. Infantil (3 anos) – martes 7 de setembro ás 10:30
5º Ed. Infantil (4 anos) – mércores 8 de setembro ás 11:00
6º Ed. Infantil (5 anos) – mércores 8 de setembro ás 12:30

Prégase que só asista unha persoa por familia.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1167

LISTA DEFINITIVA DE LIBROS DE TEXTO E RECOLLIDA DE VALES DE AXUDA PARA LIBROS E MATERIAL DO CURSO 21/22.

A listaxe definitiva de Fondo Libros publicarase na aplicación Fondo Libros que poderá ser consultada con Chave365 ou con certificado dixital.

Os libros de 3º, 4º, 5º e 6º EP repartiranse os primeiros días de clase.

Os cheques de axuda de libros de 1º e 2º EP e de material escolar de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º repartiranse na secretaría do centro os días 28 e 29 de xuño de 10:00h a 13:00h e tamén a partir do 1 de setembro no horario habitual de secretaría.

Os vales poderánse entregar na librería escollida ata finais de ano.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1165

Recogida de Historial Académico 28 y 29 junio para alumnos que finalzian 6º primaria.

Las familias del alumnado que finalizó 6º de Ed. Primaria deberán pasar a recoger el Historial Académico entre los días 28 y 29 de junio, en horario de 10 a 11 h. en la conserjería del centro.

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE ADMISIÓN DE MATRÍCULA. CURSO 2021-2022

Todo o alumnado que solicitou praza en Ed. Infantil terá que formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

O alumnado que solicitou praza para Ed. Primaria non foi admitido por non existir vacantes. A comisión de escolarización asignaralle praza noutro centro.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1157

INFORMACIÓN – EQUIPO COVID CEIP SAL LENCE

Os dejamos una publicación del Equipo COVID en la web del Cole :

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1136

Informamos para a súa tranquilidade que, cos datos de que dispoñemos a día de hoxe, o alumnado e profesorado non está a vir ao colexio cando calquera membro da unidade familiar se atopa á espera de PCR ou ata que o resultado da mesma é negativo.

Pedímosvos que sigades colaborando con nós na prevención de posibles contaxios co control diario de síntomas antes de vir ao colexio; a prudencia á hora de decidir si os vosos fillos/as quedan ou non na casa cando existe a posibilidade de que estiveran en contacto estreito cun positivo; a comunicación cos titores/as e coordinadora Covid informando das posibles incidencias; co cumprimento prudente das indicacións sanitarias á hora de decidir a incorporación ás clases despois dun confinamento; a axilidade á hora de recoller aos vosos fillos/as, evitando os agrupamentos con outros pais/nais.

Agradecemos as medidas preventivas das familias que xunto ás tomadas polo centro complementan a protección da Comunidade Educativa.

Equipo Covid

ED550A – Reserva de plaza, cambio de un centro a otro al que se está adscrito. Plazo 11/01/2021 al 08/02/2021

O próximo día 11 de xaneiro de 2021 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

Aplicación de xestión das solicitudes de reserva para centros adscritos  e admisión para alumnos de Educación Infantil, Primaria, Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos.

Solicitude de Reserva: Próxima apertura: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro

Información sobre el trámite:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550A

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1135

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
  Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrara seleccionar a opción de menú “Solicitudes–> Reserva –> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.
 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
  Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba a dereita . Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes–> Reserva –> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón «Firmar e presentar en Sede Electrónica», poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.

  IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, ultima páxina da solicitude que pode visualiar e descargar nesta aplicación).

  Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.
   
 3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro
  Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

Actualización Enquisa de autoavaliación

Os dejamos una actualziación de la encuesta que debe realziarse cada día:

Toda la inforamción puede encontrarse en el sigueinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

Os recordamos que, tal como se recoge en la web antes indicada:

O alumnado (e de ser o caso os seus pais/titores legais) deberán realizar unha autoavaliación diaria, seguindo unha breve enquisa clínico-epidemiolóxica que debe realizarse cada día, antes da chegada ao centro.

O resultado da enquisa NON ten que comunicarse cada día aos centros educativos, senón que o afectado debera seguir o protocolo oportuno en caso de detectar síntomas.

Protocolo a seguir polo alumno (ou pais/titores legais) en caso de detectar un ou máis síntomas:

* Non acudir ao centro educativo.
* Comunicar os síntomas ao servizo sanitario de referencia.
* Comunicar ao centro, que informará ao Equipo Covid, a ausencia do alumno (non é necesario certificado médico, so xustificante dos pais)
* De forma preventiva, debe manterse ao alumno en illamento domiciliario, ata que os facultativos dean as indicacións oportunas.

https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021”

Para conocimiento de la comunidad educativa, es dejamos en el sigueinte enlace el DOCUMENTO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021” elaborado por la dirección del colegio y publicado en su página web.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/

Comezo de curso 2020-2021

Os dejamos aqui la información que se acaba de publicar en la web del colegio:

Fuente: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1108

Os días 10 e 11 de setembro terá lugar o comezo de curso.

O xoves día 10 comezan:

 • de Educación Infantil (3 anos), Período de adaptación. Entrada e saída por rúa Boavista.
 • 5º de Educación Infantil (4 anos), de 9:05 a 13:45 horas. Entrada e saída por rúa Boavista.
 • 1º de Educación Primaria, de 8:55 a 13:50 horas. Entrada e saída por rúa Boavista.
 • 2º de Educación Primaria, de 8:55 a 13:55 horas. Entrada e saída por rúa Boavista.
 • 3º de Educación Primaria, de 9:00 a 13:55 horas. Entrada e saída por porta principal de avenida de Oza.

O venres día 11 comezan:

 • 6º de Educación Infantil (5 anos), de 9:00 a 13:45 horas. Entrada e saída por rúa Boavista.
 • 4º de Educación Primaria, de 8:55 a 13:50 horas. Entrada e saída por porta principal de avenida de Oza.
 • 5º de Educación Primaria, de 9:00 a 14:00 horas. Entrada e saída por porta secundaria (con escaleiras) de avenida de Oza.
 • 6º de Educación Primaria, de 8:55 a 13:55 horas. Entrada e saída por porta secundaria (con escaleiras) de avenida de Oza.