Elecciones de representantes al Consello Escolar

Se informa a la comunidad del colegio que hoy lunes 22/11/2021 se celebrarán las elecciones de los representantes de padres, madres y/o representantes legales de alumnos al Consello Escolar del colegio

La jornada de votación será hoy lunes 22/11/2021, de 17:00 a 20:00 horas, en el patio interior por la Avenida de Oza.

Mas información en la web del colegio y en la sigueinte circular inforamtiva

Elección de representantes de padres/madres y/o tutores legales, al Consello Escolar.

Se informa a la comunidad del colegio que hay 2 plazas disponibles para la representación de padres/madres o tutores legales, en el Consello Escolar del Colegio.

Cualquier padre/madres (y/o representante legal si fuera el caso) puede proponer su candidatura para ejercer dicha representación. El plazo se prorroga hasta el próximo martes 15/11/2021 a las 14:00 horas.

El modelo está disponible en la secretaría del colegio o puede descargarse en el siguiente enlace.

Las elecciones de los candidatos será el próximo 22/11/2021 en hroario de 17:00 a 20:00

Más información: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1186

Cuestionario: Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas para una ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza – RTI2018-098821-B-I00

O Concello da Coruña está a colaborar, xunto con outros municipios de España, UNICEF, a Asociación Internacional de Cidades Educadoras e os equipos de investigación da UNED e as Universidade de Barcelona, Sevilla e A Coruña, no proxecto participación infancia e adolescencia por unha cidadanía activa.

A investigación ten o propósito de avanzar no exercicio da participación da infancia na súa cidade e na súa inclusión como cidadanía activa, así como fortalecer as formas e as prácticas de participación do colectivo infancia e adolescencia nos municipios.

Neste momento  estase a iniciar un proceso investigador para coñecer a realidade coruñesa neste ámbito mediante a realización dun cuestionario en liña destinado a rapaces e rapazas de 10 a 14 anos de idade.

No enlace que achegamos, aparece un brevísimo video explicativo, así como o consentimento informado para nais e pais e o propio cuestionario que deben cubrir os menores vía on line. O prazo para cubrilo sería dun mes, estaría aberto ata finais de novembro.

https://www.ub.edu/infanciayparticipacion/?page_id=6415

CURSO 2021/22: ENTRADAS E SAÍDAS

Os dejamos aqui la información que se acaba de publicar en la web del colegio:

Fuente https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1167

O xoves día 9 de setembro terá lugar o comezo de curso.

Entrada e saída por rúa Buenavista.

(Excepto madrugadores , por porta principal de avenida de Oza)

4º de Educación Infantil (3 anos)

Período de adaptación. Pódese optar:

 • xornada completa de 9:10 h a 13:50h
 • xornada adaptación de : 12:05 h a 13:50 h

5º de Educación Infantil (4 anos): de 9:05 a 13:45 horas.

6º de Educación Infantil (5 anos): de 9:00 a 13:45 horas.

1º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:50 horas.

2º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:55 horas.

Entrada e saída por Avenida de Oza

de Educación Primaria: de 9:00 a 13:55 horas.

 Entrada e saída pola porta principal.

4º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:50 horas.

 Entrada e saída pola porta principal.

5º de Educación Primaria: de 9:00 a 14:00 horas. 

Entrada e saída pola porta secundaria (con escaleiras).

6º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:55 horas.

Entrada e saída pola porta secundaria (con escaleiras).

ED. INFANTIL: Reunións principio de curso 21/22 coas familias.

As reunións de principio de curso para as familias do alumnado de ed. infantil terán lugar no patio interior do centro (entrada pola Avda. de Oza) nas seguintes datas e horas:

4º Ed. Infantil (3 anos) – martes 7 de setembro ás 10:30
5º Ed. Infantil (4 anos) – mércores 8 de setembro ás 11:00
6º Ed. Infantil (5 anos) – mércores 8 de setembro ás 12:30

Prégase que só asista unha persoa por familia.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1167

LISTA DEFINITIVA DE LIBROS DE TEXTO E RECOLLIDA DE VALES DE AXUDA PARA LIBROS E MATERIAL DO CURSO 21/22.

A listaxe definitiva de Fondo Libros publicarase na aplicación Fondo Libros que poderá ser consultada con Chave365 ou con certificado dixital.

Os libros de 3º, 4º, 5º e 6º EP repartiranse os primeiros días de clase.

Os cheques de axuda de libros de 1º e 2º EP e de material escolar de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º repartiranse na secretaría do centro os días 28 e 29 de xuño de 10:00h a 13:00h e tamén a partir do 1 de setembro no horario habitual de secretaría.

Os vales poderánse entregar na librería escollida ata finais de ano.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1165

Recogida de Historial Académico 28 y 29 junio para alumnos que finalzian 6º primaria.

Las familias del alumnado que finalizó 6º de Ed. Primaria deberán pasar a recoger el Historial Académico entre los días 28 y 29 de junio, en horario de 10 a 11 h. en la conserjería del centro.

PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE ADMISIÓN DE MATRÍCULA. CURSO 2021-2022

Todo o alumnado que solicitou praza en Ed. Infantil terá que formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

O alumnado que solicitou praza para Ed. Primaria non foi admitido por non existir vacantes. A comisión de escolarización asignaralle praza noutro centro.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1157

INFORMACIÓN – EQUIPO COVID CEIP SAL LENCE

Os dejamos una publicación del Equipo COVID en la web del Cole :

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1136

Informamos para a súa tranquilidade que, cos datos de que dispoñemos a día de hoxe, o alumnado e profesorado non está a vir ao colexio cando calquera membro da unidade familiar se atopa á espera de PCR ou ata que o resultado da mesma é negativo.

Pedímosvos que sigades colaborando con nós na prevención de posibles contaxios co control diario de síntomas antes de vir ao colexio; a prudencia á hora de decidir si os vosos fillos/as quedan ou non na casa cando existe a posibilidade de que estiveran en contacto estreito cun positivo; a comunicación cos titores/as e coordinadora Covid informando das posibles incidencias; co cumprimento prudente das indicacións sanitarias á hora de decidir a incorporación ás clases despois dun confinamento; a axilidade á hora de recoller aos vosos fillos/as, evitando os agrupamentos con outros pais/nais.

Agradecemos as medidas preventivas das familias que xunto ás tomadas polo centro complementan a protección da Comunidade Educativa.

Equipo Covid

ED550A – Reserva de plaza, cambio de un centro a otro al que se está adscrito. Plazo 11/01/2021 al 08/02/2021

O próximo día 11 de xaneiro de 2021 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

Aplicación de xestión das solicitudes de reserva para centros adscritos  e admisión para alumnos de Educación Infantil, Primaria, Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos.

Solicitude de Reserva: Próxima apertura: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro

Información sobre el trámite:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550A

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1135

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
  Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrara seleccionar a opción de menú “Solicitudes–> Reserva –> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.
 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
  Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba a dereita . Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes–> Reserva –> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón «Firmar e presentar en Sede Electrónica», poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.

  IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, ultima páxina da solicitude que pode visualiar e descargar nesta aplicación).

  Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.
   
 3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro
  Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.