Despedida a 5 años de ANPA (17-18 al 21-22) y bienvenida al ANPA 22-23

Estimadas familias:

Esta junta que entró como junta de emergencia en el curso 17-18 se despide de vosotros, con un hasta luego, porque nunca se puede decir de esta agua no volveré a beber. Han sido 5 cursos llenos de anécdotas y gente que hemos conocido y que siempre estarán ahí.

Han sido años de mucho trabajo, actualizando y modernizando el ANPA a los nuevos tiempos, han sido años muy difíciles por una pandemia que nos ha dejado a todos tocados y en la que los niños, aun siendo pequeños, han demostrado ser muy grandes. Gracias a ellos y al trabajo y esfuerzo en conjunto de vosotros las familias, el ANPA y las empresas que colaboran con nosotros, sobre todo sus trabajadores, el centro, su dirección y profesorado, hemos logrado que nuestro centro haya sido de los que menos ha sufrido las repercusiones de este virus que nos trajo y trae a todos de cabeza, sin cierre de aulas y pudiendo mantener los servicios para la conciliación que aunque no lo creáis es una gran victoria de todos y debéis/debemos, sentirnos orgullosos, una muestra de que si todos remamos hacia el mismo lado se avanza mejor.

Nosotros en la parte que nos toca lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, esforzándonos lo máximo que nuestras vidas diarias nos lo permiten, hemos decidido en todo momento pensando en lo mejor para las familias y los niños y por eso nos vamos contentos por el trabajo realizado.

Pasamos el testigo a una nueva junta del ANPA para este curso 22-23, nuevos voluntarios, sangre fresca que tiene muchas ganas y a los que agradecemos desde ya el trabajo que ya están realizando porque sabemos que es un trabajo que requiere el sacrificio de un tiempo que a veces se saca de donde no lo hay, a veces desagradecido pero que vemos recompensado en cosas tan sencillas como:

 • Las caras de alegría de los niños cuando organizamos algo, como quedó demostrado en la que ha sido nuestra última fiesta como junta, la de fin de curso, y la primera de los nuevos, ¡¡¡¡¡una gran fiesta postpandemia!!!!!
 • En saber que gracias a nuestro esfuerzo las familias pueden conciliar en un mundo que no está pensado para ello.

Gracias infinitas a todos los que nos habéis ayudado y seguro vais a seguir ayudando.

Se despide esta junta que empezó en el curso 17-18 y que tras 5 años, cede el testigo a una nueva junta para el 22-23.

Lidia, Patricia, Mónica, Diana, Javier, Belén y Víctor.

Bienvenida la nueva junta para el curso 2022-2023

¡¡¡NOS VEMOS POR EL COLE!!!

Listados provisionais de bolsas comedor 2022-2023

Onte publicouse no taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña o anuncio relativo á proposta provisional de concesión de bolsas para o pago de comedores escolares no curso escolar 2022/2023.

As persoas beneficiarias e interesadas poderán facer alegacións e aportar documentos do 12 ao 26 de xullo (ambos os dous incluídos).

As alegacións poderán presentarse:

 • De xeito presencial: Nas oficinas dos Rexistros municipais de María Pita, Ágora, Fórum, Mesoiro e a Franxa con CITA PREVIA 2
 • De forma telemática ou electrónica: Na sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gal/sede/gl
 • Por calquera outro medio dos que permite o artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

Federación Provincial de ANPAS – Solicitud de información

Os dejamos un correo recibido de la Federación de ANPAs de Centros Públicos da Provincia da Coruña solicitando información para organizar las actividades del próximo curso:

Estamos a organizar a oferta de actividades que se van a ofertar para o próximo curso, e por iso rogámosvos encarecidamente que fagades chegar ás familias, polos medios que dispoñades (páxina web, blog, email, redes sociais..) o formulario que aparece no link . A nosa finalidade é recoller a maior información posible para coñecer as necesidades reais de cada Centro en canto a días de maior número de usuarios, as franxas horarias con máis demanda, etc, e poder así facervos unha oferta de actividades extraescolares máis concreta e adaptada á realidade que se mostre no voso colexio; sempre coa finalidade de chegar ao maior número de escolares e que a  oferta sexa lúdica e educativa.

https://forms.gle/RWDKJZuQUhksXc6YA

Moitas grazas. Un saúdo

Federación Prov. ANPAS

A Coruña

FICHA SOCIO DA ANPA. 2022-2023

Somos a ANPA do CEIP Sal Lence. O noso email de contacto é: apasallence@gmail.com

Nel, tentaremos dar resposta ás vosas dúbidas e/ou suxestións.

Para ser membros da ANPA

 • Cota: 20€ (anual e por familia)
 • Nº Conta: ES77 2080 0057 56 3040010824
 • Cubrir o seguinte formulario (FICHA): https://bit.ly/ficha_socio

Xestionamos

 • Comedor/madrugadores/cambiadores.
 • Actividades extraescolares.
 • Festas, agasallos, eventos, fotografías, orlas…
 • Tramitamos axudas e subvencións para a mellora dos servizos e instalacións.
 • Participamos no consello escolar.
 • Información a través de canles privados.
 • En definitiva, tentamos mellorar o colexio dos nosos nenos.

Como ben sabedes, hai que ser socio da ANPA para ser beneficiario dos servizos de comedor e madrugadores. Este  CURSO 2022-23 para poder participar nas actividades extraescolares ou ser beneficiario do servizo de cambiadores tamén é necesario ser socio da ANPA.

https://forms.gle/H7jZJmcKVHevhSmk7

Información Programa Summer Talk 2022

SUMMER TALK 

DESCRICIÓN

Programa de actividades de dinamización para a mellora da expresión e  comprensión oral da lingua inglesa.

As actividades realizaranse a través de propostas lúdicas de carácter multidisciplinar, combinando aulas, recintos ao cuberto e ao aire libre, para potenciar o desenvolvemento da capacidade de escoita comprensiva e a expresión oral en inglés.

Os contidos definiranse atendendo tanto aos correspondentes ao nivel educativo do alumnado como aos demandados na parte oral dos principais exames de nivel Starters, Movers, B1 y B2. 

Usaranse diferentes ferramentas atractivas tendo en conta as idades dos participantes e os seus intereses: música, teatro, cine, deporte, literatura, audiovisuais…, adaptadas ao seu contexto diario, empregando tanto medios materiais como dixitais. 

En cada quenda, un dos días adicarase a unha saída a pé, dentro do horario da actividade.

DESTINATARIOS

Escolares matriculados nos cursos 4º a 6º Primaria e 1º a 4º ESO en centros públicos do Concello da Coruña no actual curso 21/22.

SEDES

 • 4º a 6º EP:
 • CEIP María Barbeito
 • CEIP San Francisco Xabier
 • ESO: IES Menéndez Pidal

PRAZAS

15 prazas por grupo e quenda en E. Primaria, 15 prazas por grupo e quenda na ESO.

QUENDAS

 • 1ª Quenda: do 27/6 a 1/7
 • 2ª Quenda: do 4/7 ao 8/7
 • 3ª Quenda: do 11/7 ao 15/7
 • 4ª Quenda: do 18/7 ao 22/7
 • 5ª Quenda: do 26/7 ao 29/7

HORARIO

 De 10:00 h. a  14:00 h.

GRUPOS

 • 4º-5º-6º E.PRIMARIA
 • 1º – 2º ESO
 • 3º – 4º ESO

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

A adxudicación de prazas farase por orde de inscrición, seguindo estes criterios de preferencia: 

1º. O primeiro día de inscrición, os escolares matriculados no centro sede. 

2º. O segundo e seguintes días de inscrición, os usuarios das actividades extraescolares da FANPA no curso 21/22, con independencia do centro orixe. A continuación o resto de solicitantes da actividade.

COTA

 • 20 €por escolar e quenda(*)
 • 4€ por seguro de accidentes(**)

*Estarán exentos da  cota os escolares que cumpran os requisitos de participación e fosen beneficiarios de beca comedor neste curso 2021/22.

**Estarán exentos do pago do seguro de accidentes aqueles solicitantes matriculados en calquera programa ofertado pola Federación de ANPAS no curso 2021/22 (“Cóxegas”, “Deporte no Centro”, “Arte e Cultura no Centro”, “English Lab” ou “On Parle”).

INSCRICIÓN

Preinscrición: 23, 24 e 25 de maio de 2022 na seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones

MÁIS INFORMACIÓN

Participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar. Curso 2022/2023

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 • A solicitude será única para todos os fillos  que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. 
 • Dito formulario tamén se pode recoller e entregar, na Conserxería do centro.
 • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o  19/05/2022 e rematará o 22/06/2022 (ambos incluídos).

Mas inforamción en:

https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69002/xunta-abre-plazo-para-que-las-familias-soliciten-ayudas-para-libros-material?langId=es_ES

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&anno=2022&numpub=1&lang=gl

Asamblea General Extraordinaria 20/04/2022

Os recordamos que para el próximo miércoles 20/04/2022 La junta del ANPA del CEIP Sal Lence convoca una asamblea general extraordinaria:

 • Hora: 1ª Convocatoria: 18:10 2ª Convocatoria: 18:40
 • Lugar: Patio de columnas(entrada principal) del colegio.

El pasado miércoles 23/03/2022 celebró una asamblea convocada el 08/03/2022, cerrando los siguientes acuerdos:

 • Aprobación de las cuentas del curso anterior y previsión de gastos del curso presente.
 • Donación del ANPA para la construcción de la pasarela.
 • Donación del ANPA para el banco del libro del colegio.
 • Si las medidas COVID lo permiten y se forma una nueva junta, se acuerda celebrar la fiesta de fin de curso.

Respecto de la formación de la nueva junta, los 5 asistentes no fueron suficientes para formarla, siendo que se proponen 2 personas y son necesarias 7.

Es por tanto que se convoca esta nueva asamblea, con el propósito de conseguir los miembros que faltarían para formar la nueva junta

Elección de la nueva junta del ANPA para el curso escolar 2022-2023.

Estimada comunidad de padres.

La actual junta directiva del ANPA asumió sus funciones al inicio del curso 2017-2018. Lo hemos hecho con mucho cariño y lo mejor que hemos podido, pero creemos que nuestro ciclo llega a su fin y daremos el testigo a una nueva junta.

En nuestros comienzos aprendimos a base de ensayos y errores; como padres inexpertos no sabíamos nada sobre la gestión de un ANPA y empezamos desde cero.

Queremos evitar que esto vuelva suceder, ofreciendo la oportunidad de que la nueva junta trabaje desde ahora juntamente con la actual, pudiendo hacer así una transición para el curso 2022-2023 mucho más sencilla de la que tuvimos nosotros.

Es por tanto que se convoca a una asamblea de socios el próximo miércoles 23 de marzo a las 18:10, en el patio de columnas del colegio. En dicha reunión trataremos lo siguiente

 • Propuesta de colaboración económica para ayudar al colegio en la construcción de una pasarela techada entre la biblioteca y la pista techada en el patio exterior.
 • Propuesta de realización de fiesta de fin de curso.
 • Selección de los nuevos integrantes de junta directiva entre los asistentes (los interesados podéis pedir más información enviándonos un correo electrónico)

Adjuntamos la circular que se repartirá en la mochila de los niños.

Campamentos Urbanos de Navidad 2021  de los Centros Cívicos

Se informa de los Campamentos Urbanos de Navidad 2021  de los Centros Cívicos Municipales y por consiguiente de los Centros Civicos Municipales  de San Diego y Monelos

CAMPAMENTOS DE NAVIDAD

DÍAS: 22, 23, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 3, 4, 5, 7 de enero

PERSOAS DESTINATARIAS: menores nacidos entre el 1/1/2009 al 31/12/ 2017

HORARIO:

 • General : de lunes a viernes de 10.00 a 14.00h
 • Ampliado:de lunes a viernes  de 9.00 a 14.30h

PRECIO POR PARTICIPANTE:

 1. Horario general:26 €. Horario ampliado: 32 €

CENTROS DONDE SE PUEDE SOLICITAR EL HORARIO AMPLIADO O GENERAL: Castrillón, San Diego, Mallos, Mesoiro, Monelos, Monte Alto, Rosales, Labañou, Palavea, Ciudad Vieja, Eirís, Elviña, Novoboandanza.

CENTROS DONDE SE PUEDE SOLICITAR SÓLO EL HORARIO GENERAL: A Silva, Santa Margarita, Feáns, Sagrada Familia, Santa Lucía, Pescadores, San Pedro de Visma y Artesanos

PREINSCRIPCIÓN: 29,30 de noviembre y 1 de diciembre

en la web www.coruna.gal/serviciossociais  o en el teléfono 010

MAS INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE: Campamentos urbanos de Navidad 2021 en los centros cívicos municipales (coruna.gal)