Convocatoria de bolsas para comedores escolares curso 2020/21

Fuente: https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/convocatoria-de-becas-para-comedores-escolares-curso-2020-21/suceso/1453733389656

Convocatoria para a solicitude de bolsas para comedores escolares de alumnado, que acuda a centros educativos sostidos, total ou parcialmente, con fondos públicos.

A quen vai dirixido?:

Ao alumnado dos centros de educación infantil e primaria (CEIP), dos institutos de ensino secundario (IES) e formación profesional e dos centros de educación especial sostidos total ou parcialmente con fondos públicos (CEE), sempre que estean localizados no termo municipal da Coruña e presten o servizo de comedor, cando reúna os demais requisitos que esixe esta convocatoria.

Cando:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

En todo caso, se as circunstancias o requiren e para facilitar ao máximo o proceso de solicitude, propoñerase a ampliación do prazo para a súa aprobación pola Xunta de Goberno Local, o que se informará oportunamente polos medios habituais.

Inscricións:

Dende o 01/06/2020 ata o 12/06/2020

Requisitos:

Presentar:

 • Solicitude debidamente cuberta
 • Anexo I debidamente cuberto
 • Anexo II debidamente cuberto
 • Anexo III debidamente cuberto
 • Anexo IV debidamente cuberto
 • Anexo V debidamente cuberto
 • Libro de Familia ou documento equivalente que acredite a filiación ou representación legal. Nos casos en que o pai ou a nai non convivan, copia da sentenza ou convenio regulador que conteña as medidas paterno-filiais aprobadas xudicialmente.
 • Certificado escolar, ou copia da matrícula ou folla de solicitude da matrícula.
 • Igualmente no caso de opoñerse á consulta deberanse achegar coa solicitude os documentos sinalados na base 10.2 da convocatoria.
 • O propio modelo normalizado de solicitude contén un apartado específico onde as persoas interesadas poderán alegar outras circunstancias valorables para a concesión da bolsa de comedor. Estas circunstancias débense achegar cos documentos que as proben, e que están enumerados na base 10.3 da convocatoria.

Páxina web:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/03/20/2020_0000002109.pdf

Organizador:

Concello da Coruña

Documentos:

solicitude (116 KB)

Anexos (62 KB)

Documentos relacionados

Noticias relacionadas

Campamentos de verán 2020 (Concello da Coruña)

O Concello da Coruña, ante a demanda da cidadanía, reforza con 7.475 prazas en distintos espazos da cidade a súa oferta de campamentos para que as familias concilien mellor. Música, deporte, ciencia…

As persoas interesadas poderán formalizar a preinscrición de forma telemática do 27 ao 29 de maio. Formaranse grupos dun máximo de 15 participantes e terán preferencia as e os nenos empadroados no concello e con pais e nais traballando ou teletraballando, tamén as familias monoparentais.

Benestar Social, o Consorcio para a Promoción da Música, Deportes, Educación, IMCE, Museos Científicos e OMIC ofrecerán actividades motivadoras para que as cativas e cativos e mocidade de 4 a 17 anos pasen as vacacións aprendendo e xogando á vez.

Educación-Federación de APAS

Con Cilia no cole: O programa de conciliación no verán da Federación de ANPAS de centros públicos da Coruña (22/05/2020)

Fórum Metropolitano e Centro Ágora

Campamentos Urbanos Verán 2020 (Dende o 22/06/2020 ata o 29/08/2020. Inscricións dende o 27/05/2020 ata o 29/05/2020) Fórum Metropolitano e Centro Ágora

Museos científicos

Campamentos (Dende o 22/06/2020 ata o 26/07/2020)

Deportes

Inscrición en campamentos deportivos municipais urbanos

Fondo solidario de libros e axudas para libros e material escolar

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

¿A quen vai dirixido?

Aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir:

 • Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP), e en 1º, 2º, 3º e 4º de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO).
 • Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde.
 • Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

Presentación

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ( 20 de maio ) e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído.

Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

«XAQUE AO VIRUS»

Buenas tardes Familias de cole.

Os recordamos que la Federación Provincial de ANPAS inició un programa llamado «Jaque al virus» para dar continuidad “virtual” a las actividades que se desarrollan en nuestro colegio de POE y Deporte no Centro. Son nuestras monitoras de las encargadas de ponerlo en marcha.

Este programa plantea una serie de actividades que se promocionan y publican en un blog específico para el cole y que podéis consultar en fapassallence.blogspot.com

La participación que tenemos, respecto de otros colegios es muy buena, sobre todo considerando que somo un colegio de línea 1. Os animamos a todos a participar y dar divulgación de esta iniciativa.

Fuente: https://fapassallence.blogspot.com/2020/04/clasificacion-segunda-semana.html

Enquisa CONFAPA. Situación das clases na casa

Desde la CONFAPA-GALICIA (Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos) nos piden que divulguemos el siguiente comunicado sobre la realziación de una encuesta:

A ANPAS FEDERADAS:

Nestes días, todas son noticias e opinións sobre o que vai pasar co curso escolar e cómo están levando os nosos fillos e fillas as tarefas curriculares que teñen que facer na casa. Para coñecer de primeira man a realidade deste período de formación non presencial, convocamos a todas as familias do ensino público de Galicia a cumprimentar esta breve enquisa.

Grazas a todos e todas por colaborar.

Soamente hai que picar na ligazón: http://bit.ly/enquisaCONFAPA

http://www.confapagalicia.org/novas/crise-sanitaria-covid-19-enquisa-respecto-do-ensino-non-presencial/

Bloque Educativo CRTVG

A CRTVG emitirá de luns a venres, pola G2, un bloque educativo para apoiar os estudantes galegos.

En colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a  iniciativa busca facilitar un complemento educativo aos contidos que os alumnos reciben dos centros de ensino

Tenés toda la información en el siguiente enlace:

http://www.crtvg.es/crtvg/noticias-corporativas/a-g2-emitira-de-de-luns-a-venres-un-bloque-educativo-para-apoiar-os-estudantes-galegos?_tcode=bHExNWQy

Repositorio de recursos online.

Os dejamos a continuación una serie de recursos educativos que hemos encontrado en nuestro confinamiento en casa, a raíz del COVID-19, accesibles en el menú de arrbia a la derecha de esta página.

Por favor, si conocéis recursos que puedan ser interesantes, podéis enviarnos los enlaces al correo del anpa y los publicaremos aquí, para compartirlos con el resto de la comunidad de padres.

RTVE Aprendemos en casa

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) pone en marcha a partir del lunes 23 de marzo, en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE), Aprendemos en casa, una iniciativa dirigida a alumnos y alumnas de 6 a 16 años que pretende facilitar el aprendizaje durante la suspensión de actividad lectiva presencial motivada por el estado de alarma decretado por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus.

 • «Aprendemos en casa» es una programación especial de televisión impulsada por el MEFP para paliar la falta de clases presenciales motivada por la crisis del coronavirus, especialmente entre el alumnado socialmente más vulnerable
 • Con cinco horas diarias de programación educativa, está dirigido a estudiantes de entre 6 y 16 años y se emitirá en abierto a partir de este lunes en la franja matinal de Clan TV y La 2 de TVE

Os dejamos la nota de presna con toda la información.

Becas Comedor durante el COVID-19

Os dejamos información relevante respecto del servicio de comedor que se mantendrá para los beneficiarios de las becas. En el siguiente enlace tienen toda la información:

https://www.coruna.gal/servizossociais/gl/noticias/detalle-noticias/informacion-importante-sobre-os-servizos-de-benestar-social/suceso/1453722821480

“Facilitarase o menú para recoller e levar ao domicilio e todas as familias que necesiten o servizo para os menores bolseiros, remitirán un correo electrónico ao seu centro cívico de referencia.

 • easelvina@coruna.es
 • easmallos@coruna.es
 • eassandiego@coruna.es
 • easlabanou@coruna.es
 • easmontealto@coruna.es

O alumnado bolseiro que non dispoña de comedor no seu centro escolar, pode facer igual a solicitude e trataremos de remitilo a un centro próximo.

Para más información, contactar con el SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL o el SERVIZO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 010

Actividades organizadas por el ANPA

Se comunica a la comunidad de padres que el día de mañana, viernes 13/03/2020, se prestarán los siguientes servicios en el colegio:

 • Madrugadores
 • Comedor
 • POE
 • Teatro

A partir de la próxima semana, por la suspensión de las clases en el centro escolar, todos los servicios que presta el ANPA quedarán también suspendidos.