FICHA SOCIO DO ANPA. 2022-2023

Somos a ANPA do CEIP Sal Lence. O noso email de contacto é: apasallence@gmail.com; nel tentaremos dar resposta ás vosas dúbidas e/ou suxerencias.

Para ser membros do ANPA

Xestionamos

 • Comedor/madrugadores.
 • Actividades extraescolares.
 • Festas, agasallos, eventos, fotografías , orlas
 • Tramitamos axudas e subvencións para a mellora dos servicios e instalacións.
 • Participamos no consello escolar.
 • Información a través de canles privados.
 • En definitiva intentamos mellorar o colexio dos/as nosos /as nenos/as.

Como  ben sabedes, hai que ser socio do ANPA para ser beneficiario do servizo de  comedor e madrugadores. Este  CURSO 2022-23 para poder participar nas actividades extraescolares tamén é necesario ser socio/a do ANPA.

https://forms.gle/H7jZJmcKVHevhSmk7

Federación Provincial de ANPAS – Solicitud de información

Os dejamos un correo recibido de la Federación de ANPAs de Centros Públicos da Provincia da Coruña solicitando información para organizar las actividades del próximo curso:

Estamos a organizar a oferta de actividades que se van a ofertar para o próximo curso, e por iso rogámosvos encarecidamente que fagades chegar ás familias, polos medios que dispoñades (páxina web, blog, email, redes sociais..) o formulario que aparece no link . A nosa finalidade é recoller a maior información posible para coñecer as necesidades reais de cada Centro en canto a días de maior número de usuarios, as franxas horarias con máis demanda, etc, e poder así facervos unha oferta de actividades extraescolares máis concreta e adaptada á realidade que se mostre no voso colexio; sempre coa finalidade de chegar ao maior número de escolares e que a  oferta sexa lúdica e educativa.

https://forms.gle/RWDKJZuQUhksXc6YA

Moitas grazas. Un saúdo

Federación Prov. ANPAS

A Coruña

Picnic Comedor 22/06/2022

Como despedida del curso 2021-2022, en la última jornada de comedor del día de mañana, se realizará una comida tipo picnic en el patio exterior del colegio.

Recordar que la salida del comedor será por la puerta del patio exterior (Calle Buenavista).

Salidas Comedor y Cóxegas miércoles 22/06/2022

Os comentamos que el próximo miércoles 22/06/2022 las salidas del Comedor y el programa Coxegas serán por la puerta trasera del colegio (pista cubierta); cada una en su horario habitual.

 • Salidas Comedor: 15:15 y 16:00
 • Salidas Cóxegas: 17:00 y 18:00

Abierto plazo para la reserva de plazas en los servicios de Comedor, Madrugadores y Cambiadores. Curso 2022-2023

A partir de hoy 20/06/2022 y hasta el 30/08/2022, se abre el plazo de inscricpión para los servicios que ofertará Jardanay en el próximo Curso:

 • Comedor Escolar
 • Servicio de Madrugadores
 • Servicio de Cambiadores (NUEVO)

Las inscripciones se harán en la siguiente plataforma virtual:

https://jardanaycomedores.es/sal-lence/

 • Usuario: sallence
 • Contraseña: comedores2022

Recordamos que es obligatorio ser socio/a de la ANPA para hacer uso de todos los servicios.

Tenéis toda la información disponible en nuestra web y en el Diptico de Jardanay que adjuntamos

Formalización de matrícula para novo alumnado. Do 20 ao 30 de Xuño do 2022

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
 • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
 • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
 • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
 • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
 • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1202

Sorteo de premios en la fiesta de fin de curso 2021-2022

Os dejamos una foto de algunos de los premios que se rifarán en la fiesta de fin de curso a celebrarse el próxima sábado 18/06/2022. La rifa tendrá un coste de 1 € por participación.

Os recordamos que hoy acaba el plazo de las reservas. A partir de mañana el formulario estará cerrado.

Podéis enviarnos vuestras dudas al correo del ANPA