CURSO 2021/22: ENTRADAS E SAÍDAS

Os dejamos aqui la información que se acaba de publicar en la web del colegio:

Fuente https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1167

O xoves día 9 de setembro terá lugar o comezo de curso.

Entrada e saída por rúa Buenavista.

(Excepto madrugadores , por porta principal de avenida de Oza)

4º de Educación Infantil (3 anos)

Período de adaptación. Pódese optar:

  • xornada completa de 9:10 h a 13:50h
  • xornada adaptación de : 12:05 h a 13:50 h

5º de Educación Infantil (4 anos): de 9:05 a 13:45 horas.

6º de Educación Infantil (5 anos): de 9:00 a 13:45 horas.

1º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:50 horas.

2º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:55 horas.

Entrada e saída por Avenida de Oza

de Educación Primaria: de 9:00 a 13:55 horas.

 Entrada e saída pola porta principal.

4º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:50 horas.

 Entrada e saída pola porta principal.

5º de Educación Primaria: de 9:00 a 14:00 horas. 

Entrada e saída pola porta secundaria (con escaleiras).

6º de Educación Primaria: de 8:55 a 13:55 horas.

Entrada e saída pola porta secundaria (con escaleiras).