Evaluación 2º Trimestre CEIP Sal Lence

Os dejamos una comunicación que nos transmite la Dirección el Colegio:

Debido a esta situación de emerxencia, as notas da 2ª avaliación reflexarán o traballo feito ata o día 13 de marzo . O boletín será entregado ao alumnado ao reinicio das clases.

Modificaranse os contidos e competencias da terceira avaliación .

Este curso suspéndense as probas de avaliación individualizada en 3ºEP e a de avaliación final en 6ºEP.

Continuamos repasando. Ánimo.