Identificación alumnos de infantil que van a comedor

Durante o próximo curso 2022-2023, os alumnos dos tres cursos de Educación Infantil que queden ao comedor do colexio deberán levar como identificación un lazo amarelo.

Os nenos que vaian a comedor diariamente levarano cosido ao mandilón e os que acudan puntualmente levarano atado a un dos ollais do mesmo os días que queden a comer.