Notas da 2ª avaliación

O dejamos un comunicado del día de hoy en la web del Colegio:

«As notas da segunda avaliación poderán ser consultadas na aplicación ABALAR MÓBIL a partir do día 3 de abril de 2020.
Os boletíns de notas serán entregados cos informes de PT e AL cando regresemos á aula».
Ánimo

Uso de abalarMóbil. Hai que ter en conta o seguinte:

O número de teléfono empregado debe ser o que figure no XADE, que facilitaron no momento da matriculación do alumno. Se ese número xa non é o que teñen en uso, deberán poñerse en contacto có centro para actualizalo e poder acceder

Para facilitar a instalación e uso desta aplicación poden consultar algún dos manuais que encontrará en Internet. A continuación aparecen dous enlaces a guías oficiais da Xunta sobre a aplicación.

Para facilitar a instalación e uso desta aplicación poden consultar algún dos manuais que encontrará en Internet. A continuación aparecen dous enlaces a guías oficiais da Xunta sobre a aplicación.

Guía de uso da mensaxería      –       Guía abalarMóbil (Inclue guia de instalación)

A descarga da aplicación no teléfono móbil faise desde Apple store (para iOS) ou desde Play Store (para Android)

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/569