Programa de conciliación CÓXEGAS junio 2021

Data de finalización dos programas DEPORTE NO CENTRO, ARTE E CULTURA NO CENTRO e ENGLISH LAB será o vindeiro 31 de maio.

Programa de conciliación CÓXEGAS se desenvolverá no mes de xuño dende o martes día 1 ate o  venres 18, de luns a venres en horario de 16 a 18h.

Dado o período de pandemia no que nos encontramos e dacordo cos protocolos vixentes co centro, os criterios de agrupamento serán os que existen actualmente, agás modificacións impostas polas autoridades sanitarias: Educación Infantil, 1º a 3º Primaria, 4º a 6º Primaria.

Prazo de inscrición: Del 3 al 7 de maio en www.fedapascoruna.org/inscripciones

Custo do programa: 15 €/participante.

Requisitos:

  • Cumprir a ratio mínima de 6 escolares para formar grupo dacordo cos indicados agrupamentos.