Retrasos á hora de recollida

Lembramos ás familias que deben avisar se teñen algunha incidencia e non poden recoller á hora prevista ós alumnos, para tomar as medidas oportunas. De non notificar ao centro escolar, despois do tempo protocolario, darase aviso á policía para que se fagan cargo do menor.