REUNIÓNS DE TITORÍA DE PRINCIPIO DE CURSO

Día: luns 16 de setembro de 2019

  • 2º de EDUCACIÓN PRIMARIA: 16 horas (1º andar, aula nº 2)
    6º de EDUCACIÓN PRIMARIA: 17 horas (3º andar, aula nº 16)

Día: luns 23 de setembro de 2019

  • 3º de EDUCACIÓN PRIMARIA: 16 horas (2º andar, aula nº 11)
  • 4º de EDUCACIÓN PRIMARIA: 17 horas (2º andar, aula nº 13)

Día: luns 30 de setembro de 2019

  • 5ºA de EDUCACIÓN PRIMARIA: 16 horas (2º andar, aula nº 9)
    5ºB de EDUCACIÓN PRIMARIA: 16 horas (2º andar, aula nº 10)

Fuente: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/