Reserva de entradas – fin de plazo el 15/06/2022

El próximo 15/06/2022 acaba el plazo para reserva la entrada de los niños a la fiesta de fin de curso. Os recordamos que no se venderan entradas el días de la fiesta.

Enlace para la reserva: https://forms.gle/PtwUT3AT926g3Yr96

Reserva Uniformes Curso 2022-2023

Para el curso 2022-2023 la uniformidad del colegio será adquirida en:

DARCOS Z
https://www.darcosz.es/
c/Abegondo, nº 6 (El Castrillón) A Coruña
Teléfono: 981 13 99 97

Reserva:

Os dejamos aquí toda la información.

Fiesta de Fin de Curso 2021-2022

El próximo sábado 18 de junio celebraremos en el cole la…


Fiesta de Fin de Curso 2021-2022


Lugar: Patio trasero del colegio. (entrada calle Buenavista.).
Horario de apertura del patio: 13:00 a 19:00.
Horario de la fiesta: 16:30 a 19:00

En la fiesta contaremos con:

 • Merienda para los niños
 • Hinchables
 • Animación
 • Talleres pinta caras y tattoos
 • Tiro con arco
 • Y para cerrar… fiesta de la espuma.

Este año, para premiar la fidelidad de los socios durante la pandemia, la entrada de los niños de familias socias será gratuita.

Los no socios o acompañantes de socios deberán pagar 5€ por niño cuando hagan la reserva. Se puede abonar mediante transferencia bancaria a la cuenta del ANPA (ES77 2080 0057 56 3040010824) o en efectivo, dejando el dinero dentro de un sobre en el buzón del local. Es muy importante indicar el nombre del niñ@ y curso en el asunto de la transferencia o en el sobre.

Importante: Todos los niños, tanto socios como no socios, deberán reservar su entrada antes del 15/06/2022, para lo cual os dejamos un sencillo formulario:

https://forms.gle/PtwUT3AT926g3Yr96

El aforo para niños que no sean del colegio está limitado.

A partir de las 13:00, se habilitarán mesas y sillas para las familias que quieran traer su comida y hacer un picnic en el cole.

Ningún niño podrá estar sin la supervisión de un adulto responsable.

Entradas y salidas Coxegas junio 2022

Os recordamos que a partir del próximo 01 de junio dará inicio el programa de conciliación Cóxegas

Tdas las entradas y salidas del programa de Cóxegas serán por la Avenida Oza.

 • Infantil (4, 5 y 6): Por la puerta principal (la más próxima al comedor).
 • Primaria (1, 2, 3, 4, 5 y 6): Por la puerta de las escaleras.

Rogamos puntualidad en la entrega y recogida de los niños, así como la colaboración de los padres para evitar aglomeraciones en las horas de entradas y salidas.

Formalización da matrícula para o curso 2022/23

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

A documentación a presentar é a seguinte:

 • Anexo III-1 de formalización de matrícula debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores ou titores legais. Deberá ser asinado polas persoas que ostenten no día da data a patria potestade do alumno/a.
 • Fotocopia das follas do Libro de Familia onde figuren os titulares do mesmo e o fillo/a, xunto co orixinal para o seu cotexo.
 • Informe médico ou sanitario orixinal (documento distinto da Cartilla Sanitaria).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria, xunto coa orixinal para o seu cotexo.
 • Dúa fotografías recentes do alumno/a en tamaño carnet.
 • No caso de familias separadas ou en trámites de separación, copia completa da sentencia máis recente dos xulgados na que se reflictan: as situacións de garda e custodia, patria potestade e réxime de visitas de ambos cónxuxes.
 • No caso de alumnado que presente alerxias ou incompatibilidades alimentarias das que o centro deba coñecer información médica específica: copia dos informes médicos que así o acrediten.

Fuente: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1202

Información Programa Summer Talk 2022

SUMMER TALK 

DESCRICIÓN

Programa de actividades de dinamización para a mellora da expresión e  comprensión oral da lingua inglesa.

As actividades realizaranse a través de propostas lúdicas de carácter multidisciplinar, combinando aulas, recintos ao cuberto e ao aire libre, para potenciar o desenvolvemento da capacidade de escoita comprensiva e a expresión oral en inglés.

Os contidos definiranse atendendo tanto aos correspondentes ao nivel educativo do alumnado como aos demandados na parte oral dos principais exames de nivel Starters, Movers, B1 y B2. 

Usaranse diferentes ferramentas atractivas tendo en conta as idades dos participantes e os seus intereses: música, teatro, cine, deporte, literatura, audiovisuais…, adaptadas ao seu contexto diario, empregando tanto medios materiais como dixitais. 

En cada quenda, un dos días adicarase a unha saída a pé, dentro do horario da actividade.

DESTINATARIOS

Escolares matriculados nos cursos 4º a 6º Primaria e 1º a 4º ESO en centros públicos do Concello da Coruña no actual curso 21/22.

SEDES

 • 4º a 6º EP:
 • CEIP María Barbeito
 • CEIP San Francisco Xabier
 • ESO: IES Menéndez Pidal

PRAZAS

15 prazas por grupo e quenda en E. Primaria, 15 prazas por grupo e quenda na ESO.

QUENDAS

 • 1ª Quenda: do 27/6 a 1/7
 • 2ª Quenda: do 4/7 ao 8/7
 • 3ª Quenda: do 11/7 ao 15/7
 • 4ª Quenda: do 18/7 ao 22/7
 • 5ª Quenda: do 26/7 ao 29/7

HORARIO

 De 10:00 h. a  14:00 h.

GRUPOS

 • 4º-5º-6º E.PRIMARIA
 • 1º – 2º ESO
 • 3º – 4º ESO

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

A adxudicación de prazas farase por orde de inscrición, seguindo estes criterios de preferencia: 

1º. O primeiro día de inscrición, os escolares matriculados no centro sede. 

2º. O segundo e seguintes días de inscrición, os usuarios das actividades extraescolares da FANPA no curso 21/22, con independencia do centro orixe. A continuación o resto de solicitantes da actividade.

COTA

 • 20 €por escolar e quenda(*)
 • 4€ por seguro de accidentes(**)

*Estarán exentos da  cota os escolares que cumpran os requisitos de participación e fosen beneficiarios de beca comedor neste curso 2021/22.

**Estarán exentos do pago do seguro de accidentes aqueles solicitantes matriculados en calquera programa ofertado pola Federación de ANPAS no curso 2021/22 (“Cóxegas”, “Deporte no Centro”, “Arte e Cultura no Centro”, “English Lab” ou “On Parle”).

INSCRICIÓN

Preinscrición: 23, 24 e 25 de maio de 2022 na seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones

MÁIS INFORMACIÓN

Participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar. Curso 2022/2023

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 • A solicitude será única para todos os fillos  que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. 
 • Dito formulario tamén se pode recoller e entregar, na Conserxería do centro.
 • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o  19/05/2022 e rematará o 22/06/2022 (ambos incluídos).

Mas inforamción en:

https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69002/xunta-abre-plazo-para-que-las-familias-soliciten-ayudas-para-libros-material?langId=es_ES

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&anno=2022&numpub=1&lang=gl

Inscripciones Campacoles verano 2022

PRAZOS

Preinscrición: 23, 24 e 25 de maio de 2022 na seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones

Listaxe de admitidos: 1 de xuño de 2022. (Publicarase na web municipal, no 010 e na web www.fedapascoruna.org )

Inscrición e abono: 8, 9 e 10 de xuño de 2022.

Xestión da listaxe de agarda: do 16 ao 21 de xuño de 2022

CENTROS SEDE

 • CEIP Alborada
 • CEIP Anxo da Garda
 • CEIP Curros Enríquez
 • CEIP Juan Fernández Latorre
 • CEIP María Barbeito
 • CEIP San Pedro de Visma
 • CEIP Wenceslao Fernández Flórez

PRAZAS

45 prazas por sede (tres grupos).

A ratio mínima para levar a cabo o campacole será de 15 escolares por sede, e de 10 escolares para os servizos de madrugadores e comedor.

COTAS POR PARTICIPANTE E QUENDA:

 • CAMPACOLE: 20€.(*)
 • MADRUGADORES SEN ALMORZO: 10€.
 • MADRUGADORES CON ALMORZO: 17€.
 • COMEDOR: 25€.
 • SEGURO DE ACCIDENTES 4€ (**)

*Estarán exentos da cota de campacole (de 10:00 a 14:00h.) os escolares que cumpran os requisitos de participación e fosen beneficiarios de beca comedor neste curso 21/22.

**Estarán exentos do pago do seguro de accidentes aqueles solicitantes matriculados en calquera programa ofertado pola Federación de ANPAS no curso 2021/22 (“Cóxegas”, “Deporte no Centro”, “Arte e Cultura no Centro”, “English Lab” ou “On Parle”).

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

A adxudicación de prazas farase por orde de inscrición, tendo preferencia dentro dese criterio xeral:

1º. O primeiro día de inscrición, os escolares matriculados no centro sede no que solicitan a/s quenda/s.

2º. O segundo e demais días de inscrición, os usuarios de calquera das actividades extraescolares da Federación Provincial no curso 21/22, con independencia do CEIP no que estean matriculados. A continuación o resto de solicitantes da actividade.

QUENDAS                                                                 

 • Quenda 1: Do 27 de xuño ao 1 de xullo.
 • Quenda 2: Do ​4 ao 8 de xullo.
 • Quenda 3: Do 11 ao 15 de xullo.
 • Quenda 4: do 18 ao 22 de xullo.
 • Quenda 5: do 26 ao 29 de xullo.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 • Madrugadores: de 8:30 a 10:00h.
 • Comedor: de 14:00 a 15:30h. (con posibilidade de saída ás 15:00h. salvo o día da saída que será ás 15.30h).
 • Contemplarase a media mañá unha parada entre as 11:00 e 11:20 h., aproximadamente, para tomar unha pequena merenda que os escolares poderán levar da casa.

Toda la información esta diponible en el sigiente enlace:

https://www.coruna.gal/educacion/es/plan-coruna-educa/detalle-programa/campacoles-2021-2022/contenido/1453765513863?argIdioma=es

Inscripciones COXEGAS junio 2022

Estimada comunidad de padres:

Las actividades extraescolares que se imparten en el cole en el horario de 16:00 a 18:00 finalizarán el próximo 31 de mayo.

Del 01 al 22 de junio se ofertará el programa de conciliación CÓXEGAS en el mismo horario, para lo cual deberán formalizar la inscripción:

 • Plazo de inscripción: del 03 al 09 de mayo en www.fedapascoruna.org/inscripciones.
 • Costo del programa: 15 €/participante (además de 4€ de seguro de accidentes para los escolares que no hayan participado en ninguna de las actividades gestionadas por la Federación a lo largo del curso).
 • Se debe lograr una ratio mínima de 10 escolares.

Cambio en el menú de comedro: miércoles 27/04/2022

Os dejamos a continaución una correo recibido de JArdanay sobre un cambio de menú para mañana.

Buenas tardes,

Queremos comunicarles que este miércoles 27 de Abril tenemos que realizar un cambio puntal en el segundo plato del menú previsto sustituyendo los lomitos de borriquete por merluza.

La elaboración y la guarnición se mantienen sin cambios.

Este cambio también afecta a las dietas para alergias/intolerancias alimentarias.

El menú general queda de la siguiente forma:

Primer plato: Ensalada italiana.

Segundo plato: Merluza a la romana con patata y zanahoria al horno.

Postre: fruta

Al tratarse de pescado fresco, en ocasiones las capturas pueden verse mermadas como ha ocurrido en este caso.

Lamentamos las molestias ocasionadas

Un saludo.