Cóxegas setembro 2023

O vindeiro setembro a Federación Prov. de ANPAs en convenio co Concello da Coruña, ofertará en tempo extraescolar e só durante ese mes, o programa CÓXEGAS, como propostaá demanda de conciliación familiar e laboral para familias con fillos e fillas escolarizados en centros públicos do Concello de A Coruña. 

PERÍODO DE REALIZACIÓN: do 11 ao 29 de setembro de 2023.

DESTINATARIOS DO PROGRAMA. Escolares de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos, matriculados en colexios públicos do concello da Coruña.

A oferta de actividades plantéxase en función dos seguintes tramos de idade:

  • Educación Infantil (4º, 5º e 6º curso)
  • Educación Primaria (de 1º a 6º curso).

RATIO. Mínimo 10 escolares por tramo de idade para formar grupo. A partir de 20, desdoblarase o grupo.

HORARIO. De luns a venres, das 16:00 as 18:00 h.

O horario de asistencia neste programa será o elexido por cada participante no formulario de inscrición.

Neste programa non se contempla a posibilidade da entrada á actividade ás 17:00 h. aínda que sí se podería sair a dita hora sempre e cando o participante teña marcada a opción de 16:00 a 17:00 h. na inscrición.

PRAZO DE INSCRICIÓNPrazo improrrogable do 1 ao 5 de setembro de 2023 en www.fedapascoruna.org/inscripciones

CUSTO DO PROGRAMA:

  • 15€ por participante.
  • Os escolares beneficiarios de beca comedor aboarán o 50% da cota (7,50€).
  • Ademais, aboarase unha única cota de 4€ en concepto de seguro de accidentes, que dará cobertura ao escolar en todos os programas xestionados pola Federación de Anpas para o curso 23-24.

REQUISITOS:

  • Ser familia socia da ANPA no curso 23-24.
  • Cumprir a ratio mínima de 10 escolares por tramo de idade.