Concesión/denegación de solicitudes de bolsas de comedores escolares sobrevindas

Vense de publicar a 28/12/2022 na páxina web do concello da Coruña a seguinte información sobre a concesión da bolsas comedor:

Publícase o anuncio de bolsas sobrevindas solicitadas do 1/04 ao 7/09/2022.

Tambien publícase a lista de concesión/denegación das axudas para o pago de comedores de cada unha das solicitudes sobrevindas presentadas no período do 1/4/2022 ao 7/9/2022.

Pódese consultar toda a información na Sede electrónica do Concello da Coruña