Fondo solidario de libros de texto. Curso escolar 2021-2022

  • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática «fondolibros» en https://www.edu.xunta.es/fondolibros  ou a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
  • Dito formulario tamén se pode recoller na Conserxería do centro.
  • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o 21/05/2021 e rematará o 22/06/2021 (ambos incluídos).

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

Curso escolar 2021-2022

Procedemento ED330B

   ORDE do 6 de maio de 2021 (DOG do 20)

Enlace á Orde no Diario oficial de Galicia

Para presentación electrónica, entre nesta aplicación premendo o botón na esquina superior dereita da pantalla ou facendo clic aquí.

Para presentación presencial: utilice os Anexos I e II da Orde da convocatoria.

Máis información na sede electrónica da Xunta de Galicia: enlace

Manual de usuario para os cidadáns: enlace