PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE ADMISIÓN DE MATRÍCULA. CURSO 2021-2022

Todo o alumnado que solicitou praza en Ed. Infantil terá que formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

O alumnado que solicitou praza para Ed. Primaria non foi admitido por non existir vacantes. A comisión de escolarización asignaralle praza noutro centro.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsallence/node/1157