Renovación actividades extraescolares

Os dejamos a continuación una comunicación de la Federación respecto de las actividades extraescolares

«Neste mes de decembro remata o primeiro trimestre das actividades dos Programas de Lecer que leva a cabo esta Federación Provincial de ANPAs en convenio co Concello da Coruña, nas que se atopa inscrito/a o seu fillo/a.

Informámoslle que a cota pertencente ao segundo trimestre do curso, correspondente ao período de xaneiro a marzo de 2021, será cargada a principios do mes de xaneiro.

IMPORTANTE: No caso de haber algunha modificación, alta ou baixa, para o segundo trimestre, deberán enviar un email con data límite o 13 de decembro a:  inscripcionesprogramaslecer@fedapascoruna.org

OS ESCOLARES BENEFICIARIOS DE BECA COMEDOR, aínda que están exentos de cota, tamén deberán deberán notificar calquera modificación (alta ou baixa) se fose o caso, con data límite o 13 de decembro a :  inscripcionesprogramaslecer@fedapascoruna.org«