Reubicación actividades extraescolares

Mentres continúe o temporal na cidade, seguirán reubicándose no interior as actividades extraescolares que normalmente teñen lugar no patio exterior.