Comezo de Conciliaxogos

Co arranque do curso escolar, comeza a actividade de Conciliaxogos.

O horario é de 16:00 a 17:00 / 18:00. As entradas e saídas faranse pola porta principal.

O cadrante de actividades previstas é o seguinte: