Imos loitar polo noso colexio

Este ano fixemos dúas propostas dentro dos Orzamentos Participativos do concello: Unha os baños e a outra a cuberta.

Apoia as propostas nos seguintes links e envíalas a quen coñezas que esté empadroado na Coruña. Tamén pode votarse presencialmente.

¡Non o esquezas, entre o 6 e 18 de outubro!