URXENTE Entradas e saídas actividades por Avenida de Oza

Por motivos de organización, as entradas e saídas de todas as actividades faranse polas portas principais do centro en Avenida de Oza a partir de hoxe.