Domingo último día inscrición actividades extraescolares

Este domingo, 18 de setembro, e o último día de inscrición para as actividades extraescolares do curso 2022-2023.

Nesta publicación anterior está o detalle da oferta, prezos e prazos:

Comezo inscrición actividades extraescolares 2022-2023

Hoxe, 12 de setembro, abre a inscrición para as actividades escolares, tanto as ofertadas pola Federación de ANPAS como Inglés e Judo. O último día é o 18 de setembro.

Nesta publicación anterior está o detalle da oferta, prezos e prazos:

Actividades extraescolares 2022-2023

Publicamos a continuación a proposta provisional de actividades extraescolares deseñada para o curso escolar 2022-2023.

Estas actividades realizaránse desde octubre 2022 a maio 2023. Lembrámosvos de novo que, para participar nelas, as familias deben ser socias da AMPA.

As actividades extraescolares divídense en tres grupos: Educación Infantil, 1º-3º Educación Primaria e 4º-6º Educación Primaria. Só hai dúas excepcións: Atletismo e Inglés, nas que consideramos que a diferencia de idade pode ser importante e separamos en catro grupos: E.I., 1º-2º E.P., 3º-4º E.P. e 5º-6º E.P. No caso de non haber suficientes inscricións para formar grupo nalgunha destas actividades, pódense reubicar aos nenos noutros grupos de idade similares, previa comunicación coas familias.

INGLÉS

 • Impartido pola academia Nottingham nas instalacións do Sal Lence.
 • Prazo de inscrición: do 12 ao 18 de setembro
 • A inscrición farase en liña a través da seguinte ligazón: Nottingham School of English – Academia de Inglés en A Coruña (nottinghamenglish.com)
 • Mínimo 6 e máximo 10 escolares por grupo.
 • Cotas mensuais a aboar por alumno (por transferencia mensual á academia):
  • Os alumnos de 5º e 6º de infantil poderán escoller entre unha e dúas horas semanais. Os de 4º de infantil só terán a opción de unha hora e os de primaria só poderán escoller dúas horas.
  • Unha hora semanal: 25€
  • Dúas horas semanais: 40€
  • Seguro incluído no prezo

JUDO

 • Impartido por Judo Club Coruña.
 • Alumnos de 5º e 6º de infantil e primaria.
 • Prazo: desde hoxe ata o 18 de setembro.
 • As familias interesadas deberán imprimir e cubrir o seguinte pdf e deixalo no buzón da ANPA.
 • Dúas horas semanais: 29€ + licencia anual da Federación Galega de Judo (consultar con Judo Club Coruña).
 • Pago por domiciliación bancaria.

ACTIVIDADES FEDERACIÓN

 • Prazo de inscrición: do 12 ao 18 de setembro
 • A inscrición farase en liña a través da seguinte ligazón: www.fedapascoruna.org/inscripciones
 • Mínimo 10 escolares para formar grupo. De non chegar a este número, a actividade non se ofertará finalmente.
 • Cotas trimestrais a aboar por participante e actividade (condicións especiais para os bolseiros de comedor):
  • Período outubro-decembro: 15€
  • Período xaneiro-marzo: 15€
  • Período abril-maio: 10€

O pago das actividades farase por cargo na conta bancaria por parte da Federación.

Todos os escolares inscritos (incluídos os bolseiros) aboarán unha única cota anual de 4€ en concepto de seguro de accidentes, que lles dará cobertura a todos os programas de lecer xestionadas pola Federación de Anpas para o curso 22/23. O pago do seguro realizarase por cargo na conta bancaria.

Algunhas das novidades deste curso son:

COLORÍN COLORADO. Contacontos

Actividade de contacontos que fomenta o gusto pola lectura á vez que potencia a imaxinación, curiosidade e a creatividade introducíndoos noutros mundos: reais ou fantásticos. Os contos, historias ou poemas permitirán expresarnos oral e corporalmente; inventando e recreando novos contos e personaxes, apropiándonos das palabras e desenvolvendo así valores estéticos e éticos.

COMECOCOS (E.I.) e XENIOS (E.P.). Xogos de Lóxica Matemática

A través da variedade de xogos de lóxica matemática como crebacabezas, ilusións ópticas, parellas, enigmas ou xogos de taboleiro, desenvolveranse habilidades cognitivas como a observación, atención, comprensión, memoria, organización, toma de decisións, xestión emocional e velocidade de pensamento.

XOGOS RÍTMICOS (E.I) e RITMO (E.P).

Propostas lúdicas relacionadas co ritmo, a música e o movemento.

PROXECTOS. Traballo multidisciplinar por proxectos.

É unha actividade na que partindo dun centro de interese, os nenos xerarán a súa propia aprendizaxe a través da indagación/investigación e experimentación, fomentando á vez o espírito crítico e o traballo en grupo. Desenvolveranse diferentes contidos coma a expresión plástica, musical, corporal e teatral, a animación á lectura, a lóxica matemática, a actividade motriz, etc. A temática cambiará cada trimestre.

Actividades extraescolares (inicio octubre 2020)

Estimada comunidad de padres.

Este año la Federación de ANPAS nos ha informado que el programa POE desaparece, por lo que no se dará más en los centros educativos de la comunidad.

En su lugar, habrá actividades lúdico-educativas articuladas en talleres de dos horas semanales en días distintos, junto con una propuesta de talleres trimestrales para la tarde de los viernes y un nuevo programa de inglés.

Estamos organizando un horario de la oferta de estos programas para tratar de cubrir el horario de 16:00 a 18:00 de toda la semana, para todos los grupos del colegio. De esta forma se intentará ofrecer una oferta de conciliación que antes era asumida por el POE.

Las actividades estarán compuestas por:

 • Deporte no centro
 • Talleres de arte y cultura no centro
 • Idiomas. English Lab

La Federación nos indica que se garantiza el estricto cumplimiento de los protocolos santuarios que recogen las órdenes ministeriales y autonómicas, que incluyen la formación de los monitores/educadores, tanto en el ejercicio de su trabajo como en el cuidado de las medidas higiénico-sanitarias que garantizan la salud del alumnado.

Es por tanto que, para garantizar una hegemonía y uniformidad en la gestión de estas medidas en las actividades extraescolares de la tarde, la directiva del ANPA ha optado por no organizar las actividades externas que se venían efectuando hasta la fecha, (Inglés, Robótica, Teatro, etc…) limitándose este curso únicamente a las actividades avaladas y ofrecidas por el ayuntamiento a través de la Federación de ANPAS.

A día de hoy, todavía no tenemos información sobre el programa de Natación Escolar.

Próximamente publicaremos dicha propuesta con las instrucciones para apuntarse; estamos a la espera de que la Federación nos remita la información pertinente.

Estar atentos a la web para estar informados.

Fin de actividades Extraescolares 2018-2019

Finalizan en mayo 2019:

Se os recuerda que esta semana finalizan los programas de POE y Deporte no Centro (Prepatinaje, Predeprote, Atletismo, Patinaje y Baloncesto).

Hoy a las 16:30 tendrá lugar una actividad especial, con motivo del fin del POE, a la cual podrán asistir los niños participantes de dicho programa. (https://apasallence.alfamen.com/fin-de-poe-2018-2019/)

El Inglés finalizó el día de ayer.

Continuidad en junio 2019:

El lunes 3 de junio dará inicio la actividad de conciliación Cóxegas en el mismo horario del POE.

Las actividades de Robótica y Judo continuarán durante el mes de junio en su horario habitual.

Estas actividades culminarán junto con el curso escolar

Curso gratis de defensa personal en Judo Club Coruña

Desde el gimnasio Judo Club Coruña ofrecen un curso de defensa personal gratis a los padres de alumnos del Colegio. El curso, de una hora de duración, se puede disfrutar en el siguiente horario:

 • Lunes, miércoles y viernes d 09:30 a 10:30
 • Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00
 • Martes y jueves d 20:00  a 21:00 y de 21:00 a 22:00

La fecha de inicio es el próximo jueves 05/10/2017.

El curso esa dirigido a todo tipo de público, por lo que no existen condicionantes de forma física. Se recomienda asistir con ropa deportiva; puede ser chandal, camiseta y pantalón, mallas, etc…

La dirección y datos de contacto del gimnasio son:

Calle Pintor Seijo Rubio, 19
La Coruña
Judo Club Coruña
981 29 07 39